Motstridiga uppfattningar om kommunion för frånskilda omgifta

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, försvarar den policy som tyska katolska präster överväger att införa; att ge kommunion (nattvard) till frånskilda och omgifta katoliker. Zollitsch säger att kan känner sig ”stärkt” av påven Franciskus i denna fråga trots motstånd från prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, ärkebiskop Gerhard Müller.

I en intervju med den tyska tidningen Die Welt den 29 december säger Müller att han i egenskap av ordförande för tyska biskopskonferensen under de senaste åren har besökt Rom för att förklara de tyska biskoparnas ståndpunkt. ”Ärkebiskop Müller företräder en position som motsvarar den tradition han står för”, säger Zollitsch. ”Men majoriteten av de människor som har kommenterat vårt utkast i denna fråga har ställt sig positiva. Därför menar jag att vi här har en viktig angelägenhet som bör följas upp och det är viktigt att vi söker en gångbar väg”, fortsätter han.

UCANews 2014-01-03

Se också National Catholic Reporter 2014-01-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, försvarar den policy som tyska katolska präster överväger att införa; att ge kommunion (nattvard) till frånskilda och omgifta katoliker. Zollitsch säger att kan känner sig ”stärkt” av påven Franciskus i denna fråga trots motstånd från prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, ärkebiskop Gerhard Müller.

I en intervju med den tyska tidningen Die Welt den 29 december säger Müller att han i egenskap av ordförande för tyska biskopskonferensen under de senaste åren har besökt Rom för att förklara de tyska biskoparnas ståndpunkt. ”Ärkebiskop Müller företräder en position som motsvarar den tradition han står för”, säger Zollitsch. ”Men majoriteten av de människor som har kommenterat vårt utkast i denna fråga har ställt sig positiva. Därför menar jag att vi här har en viktig angelägenhet som bör följas upp och det är viktigt att vi söker en gångbar väg”, fortsätter han.

UCANews 2014-01-03

Se också National Catholic Reporter 2014-01-02