Myanmar: Kardinal Bo varnar för inbördeskrig

Ärkebiskopen i huvudstaden Rangoon har enträget vädjat om fred i den pågående konflikten i Myanmar. ”Fred är mera värd än guld och silver”, och det gäller att med alla medel förhindra ett inbördeskrig i landet manade kardinal Charles Maung Bo på söndagen i en officiellt yttrande. Läget beskrivs som dystert i ett land som, bortsett från coronapandemin, plågas av militärt våld, intern fördrivning av olika grupper och fattigdom. Miljoner människor lider av hunger, en stor del av folket är traumatiserad och i behov av helande, förklarade ärkebiskopen, som trots nöden i landet vädjade till människorna om inbördes hjälp.

År 2020 har varit ”ett år av mörker och död”. Ärkebiskopen blickade bakåt och talade om ”en ondskans tsunami” som ännu råder. Människorna i Myanmar har genomgått ”en verklig korsväg” och har gjort många plågsamma erfarenheter och han bad för deras helande. ”För många av er blev det ett förverkligande av en trettonde korsvägsstation, som för vår Moder, som grät över sin döde sons kropp. Vi lever i ett land där hundratals mödrar utgjuter otröstliga tårar och vars hjärtan, liksom vår Moder Marias, sårats vid anblicken av deras torterade och dödade söner och döttrar”, skriver ärkebiskopen.

Kyrkan är, enligt kardinalen, indragen i det burmesiska folkets kamp och är kallad ”att delta med blod och tårar”, och dels manade till bön, dels påminde om ordenssystern Syster Ann Roses protest. Fotot av Francisco Xaviersysterns vittnesbörd, hon som den 28 februari i staden Myitkyina i norra delen av landet ställde sig framför militärerna på knä och bad dem lägga band på sig har blivit internationellt känd. Det har bidragit till en ny uppskattning av kyrkan och ordenslivet.

”Ur mörkret lyser enstaka handlingar av storsinthet med stor kraft”, betonade kardinalen, som manade till en ”kyrklig barmhärtighetens söndag” tillsammans med de lidande och manade till barmhärtighetsverk. ” De kristna måste ha mod att förlåta sina värsta fiender och försona sig med dem”. Omänsklighet och brutalitet får inte vedergällas med ny brutalitet, enligt kardinalen, som avslutade med en varning: ”Ett inbördeskrig skulle skada alla och det torde komma att dröja årtionden tills landet blivit helat. Låt oss inte gå denna väg av självförstörelse”.

Bland de 700 människor i Myanmar som sedan kuppen i februari, genom den brutala militärkuppen från militärens agerande fått sätta livet till i proteströrelsen finns femtiotalet barn. Bara i staden Bago dödades 82 människor. Iakttagare har sagt att man fruktar ett inbördeskrig. Någon internationell intervention verkar trots uppmaningar från dussintalet stats- och regeringschefer inte sannolikt i dagens läge. Inte ens inom de sydasiatiska staternas organisationer med deras tiotals medlemmar finns det igen enighet om hur man skall agera mot militären, som går brutalt tillväga mot de civila.

Enligt vad som meddelas finns det ingen gräns för hur militärerna agerar mot demonstranter när det gäller kyrkorna. Vid påsken och senare mot veckoslutet kammade säkerhetsstyrkorna igenom flera katolska, anglikanska och baptistiska kyrkor på jakt i sökandet efter motståndare till militärkuppen, enligt asiatiska nyhetsbyrån Ucanews. I delstaten Shan blev redan den 1 mars en baptistisk kyrka beskjuten och tio personer fasttagna, sedan demonstranter flytt ut till landsbygden. De blev sedan frisläppta.

I det i huvudsak buddhistiska Myanmar utgör de kristna runt sex procent av befolkningen.

Kathpress 2021-04-12

Detta är en nyhetstext.