Reser påven till Marseille?

I Vatikanen pågår överläggningar om en Frankrikeresa för påven. Ett besök i Marseille skulle kunna vara möjligt, meddelade kommunikationsavdelningen under veckoslutet på sin hemsida. Innehållet på denna sida överensstämmer vanligen med vad som sägs vid Vatikanens statssekretariat. Påven Franciskus lär vara intresserad av ett besök, som en del i sin ”pilgrimsresa till Medelhavsområdet”, heter det med hänvisning till Jean-Marc Aveline, biskop av Marseille.

Aveline träffade i fredags Franciskus i Vatikanen. Enligt ärkebiskopen diskuterades under mötet hur en Marseilleresa skulle kunna läggas upp. Aveline beskriv sin stad som en brännpunkt för olika kulturer och religioner i Medelhavsområdet och som en stad varifrån påven kan vända sig till Europa. Franciskus har tidigare under sina besök hamnstäderna Neapel år 2019 och Bari år 2020 pekat på den betydelse som städerna vid Medelhavet för kulturellt utbyte och samarbete.

Den franska tidningen La Croix (fredagens nätupplaga) berättade även om möjligheten att påven reser till Marseille. Enligt uppgifter i tidningen kommer ledningen för den franska biskopskonferensen, under ordföranden ärkebiskop Eric de Moulins-Beaufort, att diskutera olika förslag till en resa, när de i slutet av april träffar påven i Rom. President Emmanuel Macron har upprepade gånger inbjudit påven.

La Croix åberopar sig på en ”högt uppsatt källa i Vatikanen”, enligt vilken påven skulle påven kunna resa för att besöka en viktig jesuitsammankomst i Marseille och sedan möjligen deltaga i [den franska] biskopskonferensens sedvanliga höstsammanträde i Lourdes. En annan högt placerad kuriemedarbetare citeras även, som säger att Franciskus drömmer om att en dag få återinviga Paris återuppbyggda katedral Notre-Dame, som eldhärjades i en storbrand 2019. Enligt experter kan detta dock inte ske förrän tidigast år 2024.

Påven Johannes Paulus II (1978–2005) besökte under sitt nästan 27 år långa pontifikat Frankrike åtta gånger. Endast Polen besökte han flera gånger. Benedictus XVI (2005–2013) besökte det starkt katolskt präglade landet år 2008. Under ett dagsbesök i Strasbourg 2014 ägnade sig påven uteslutande åt de europeiska institutionerna.

I och med coronapandemins utbrott ställde påven in sina pastorala resor. När han i mars i år besökte Irak var det hans första utlandsresa sedan pandemin började. I september planerar påven att göra en resa till den eukaristiska världskongressen i Budapest, möjligen med en avstickare till Slovakien.

Red. 2021-04-12

Detta är en nyhetstext.