Kardinal Cassidy avliden

Den australiensiske kardinalen Edward I Cassidy avled den 10 april vid 96 års ålder. Kardinalen ledde under elva år det påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, och besökte Sverige vid flera tillfällen. Bland annat följde han med påven Johannes Paulus II till Sverige år 1989, då kardinalen också föreslog den svensk-finska katolsk-lutherska dialog som dock kom till stånd först efter millennieskiftet.

Kardinal Cassidy var först sekreterare vid nuntiaturen i Indien under den tid då heliga Teresa av Calcutta byggde upp sin verksamhet. Han tjänstgjorde även en period vid nuntiaturen i El Salvador, och lärde då känna helige Óscar Romero. Under sina 33 år som diplomat för Heliga stolen tjänstgjorde han i fyra världsdelar, någonting som han själv kunde konstatera visade sig vara en mycket god bakgrund för arbetet för de kristnas enhet och relationerna med judiska gemenskaper.

År 2001 gick kardinalen i pension efter 48 år på olika placeringar i världen varav de sista elva alltså vid det rådet för de kristnas enhet och den därtill hörande kommissionen för relationer med det judiska folket. Sina sista år levde han hemma i Australien.

Red. 2021-04-12

Källor:

Cruxnow: Australian Cardinal Cassidy, former Vatican official, dies at 96

Signums arkiv: Efter jubelfesten