Namnet Jerubaal funnet på krukskärvor

Israeliska arkeologer har vid utgrävningar i Khirbat er-Rai en knapp mil från Kiryat Gat på det judeiska kustlandet funnit namnet Jerubaal skrivet med bläck. Jerubaal – stavat på samma sätt som i bibeltexten med bokstäverna jod, resh, beit, ajin, lamed – är som bekant det namn som den bibliska ”domaren” Gideon (Dom 6–8) fick, sedan han rivit ner sin fars Baals-altare.

I bibeltexten placeras denna scen mellan folkets intåg i Palestina omkring år 1200 f.Kr. och kungatiden som tog sin början omkring år 1000 f.Kr. De bokstäver som används på de nu funna krukskärvorna är av ytterst ålderdomlig typ, tydligt annorlunda än de som senare kom i bruk under kungatiden. Fyndet gjordes i ett underjordiskt förrådsutrymme kringgärdat med stenar. Kärlet som skärvorna kommer ifrån har tydligen varit helt litet och rymde kanske en liter, varför det kan antas ha varit avsett för en dyrbar vätska som parfym eller medicin.

Det sagda innebär naturligtvis inte, att det behöver vara den bibliske gestalten Gideon/Jerubaal som har varit ägaren. Men det kan vara signifikant, att kärlet är från ”rätt” tid (början av 1000-talet f.Kr.) och på grund av det avsedda innehållets sannolika dyrbarhet måste ha tillhört en bemärkt person. Fyndet visar i varje fall, att det namnskick som bibeltexten förutsätter är realistiskt för perioden i fråga, och vi får därmed ytterligare en, visserligen liten med dock, ny bit till det pussel som bibelforskaren har att lägga.

Tord Fornberg 2021-07-12

Källa: haaretz.com