Nepal: Uppgifter om antalet kristna varierar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett reportage som lades ut på Signums hemsida i dag, den 9 oktober (ursprungligen från nyhetsbyrån AsiaNews), uppgavs att det finns omkring 150 000 (etthundrafemtiotusen) kristna i Nepal. Denna uppgift från AsiaNews kan jämföras med andra uppskattningar.

En mycket aktiv kristen missionsverksamhet på senare år har av allt att döma medfört att antalet kristna har ökat betydligt, även om exakta uppgifter inte tycks föreligga. Organisationen Operation Mobilisation uppskattar att det finns omkring en miljon kristna i Nepal. Organisationen Disciple All Nations har statistiska uppgifter som gör gällande att Nepal är det land i världen där kristendomen växer snabbast.

Vi tackar för denna alternativa statistik, och vill samtidigt vara tydliga med att översättningen till svenska från AsiaNews är korrekt. Det rör sig alltså inte om en rättelse, utan om kompletterande statistiska uppgifter.

Red. Signum 2013-10-09

Se även https://www.persecution.org/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett reportage som lades ut på Signums hemsida i dag, den 9 oktober (ursprungligen från nyhetsbyrån AsiaNews), uppgavs att det finns omkring 150 000 (etthundrafemtiotusen) kristna i Nepal. Denna uppgift från AsiaNews kan jämföras med andra uppskattningar.

En mycket aktiv kristen missionsverksamhet på senare år har av allt att döma medfört att antalet kristna har ökat betydligt, även om exakta uppgifter inte tycks föreligga. Organisationen Operation Mobilisation uppskattar att det finns omkring en miljon kristna i Nepal. Organisationen Disciple All Nations har statistiska uppgifter som gör gällande att Nepal är det land i världen där kristendomen växer snabbast.

Vi tackar för denna alternativa statistik, och vill samtidigt vara tydliga med att översättningen till svenska från AsiaNews är korrekt. Det rör sig alltså inte om en rättelse, utan om kompletterande statistiska uppgifter.

Red. Signum 2013-10-09

Se även https://www.persecution.org/