Newman i Almedalen 2017: De religiösa samfundens roll i samhället – aktörer eller privata serviceställen?

För Newman- och Bildascenen blev det i förmiddags en höjdpunkt i årets upplaga av Almedalen då biskop Anders Arborelius, som nyligen blivit utnämnd till kardinal, anlände till för att diskutera de religiösa samfundens roll i samhället. Att vi fått en svensk kardinal kommer att ha stor betydelse för katolska kyrkan i Sverige och för det svenska samhället i stort.

I svensk offentlighet har man länge trott att religionen kommer att försvinna. Ordet religiös har haft en dålig klang, varför många inte velat komma ut som religiösa. Men framför allt har det funnits och finns fortfarande ett stigma kring att vara kristen. Till exempel är det fullt förståeligt att muslimer tror på jungfrufödseln, men när en svenskfödd kristen har samma övertygelse verkar det för många i stället konstigt. Man misstänker att personen kanske är lite korkad. Den katolska kyrkan är i detta sammanhang viktig på grund av sina klara och välgrundade intellektuella anspråk.

Enligt kardinal Arborelius är det viktigaste bidraget den katolska kyrkan kan ge till det svenska samhället att förmedla evangeliet. Det handlar om att människor upptäcker Gud i sina liv och sprider detta vidare till andra. Religion och kristendomen kan inte reduceras till ett medel för att gynna statligt sanktionerade naturliga värderingar. Kyrkan kan även ge ett stort bidrag till integrationen eftersom den lokala församlingen ofta är en konstruktiv väg in i samhället.

Maria Ludvigsson menar att det framför allt på sociala nätverk behövs fler religiösa aktörer på grund av det ofta förekommande näthatet. Det måste finnas någon som säger vad som är rätt och fel, vad man får säga och vad man inte får säga – en vuxen röst helt enkelt. Här kan den katolska kyrkan inte bara bidra med tydlighet i den etiska diskursen utan och med att påminna om möjligheten till förlåtelse.

Det finns ingen statlig institution för förlåtelse, men i den katolska kyrkan finns möjligheten till bikt, någonting som ofta avundas i andra samfund. En annan katolsk maxim som kan vara viktig att uppmärksamma är att skilja mellan sak och person. Gud avskyr synden men älskar syndaren. På samma sätt måste det vara möjligt att fördöma synden och samtidigt respektera personen.

Almedalen är fylld av seminarier om religionens roll i samhället. Uppfattningen att religion är en privatsak är därmed inte hållbar. Snarare är det så att religion är någonting allmänmänskligt och därför också politiskt. I takt med ökad invandring kommer det bli vanligare att folk tar med sig religionen till jobbet. Det är svårt att lämna sina djupaste övertygelser hemma.

Från statens sida är det viktigt att man respekterar de religiösa samfundens frihet. Detaljstyrning från statligt håll leder ofta till större motsättningar mellan kyrka och stat. Förhållandet måste istället präglas av ett ömsesidigt förtroende. Man måste ha en grundläggande tillit till att samfunden vill göra någonting gott och bidra till samhället.

Ett exempel då staten går utöver sina rättigheter är försöket att förbjuda religiösa friskolor. Bakom detta finns ofta uppfattningen att religion är farligt. Det är orimligt att friskolor i allmänhet ska förbjudas för att ett mycket litet fåtal inte sköter sig.

Mikael Schink 2015-07-05

Seminariet kan man se i efterhand här via denna länk

Information om seminariet

Titel: De religiösa samfundens roll i samhället – aktörer eller privata serviceställen?

Arrangör: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda.

Panel:
Anders Arborelius, kardinal, Stockholms Katolska stift.
Maria Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet.
Jacob Rudenstrand, bitr. generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen.
Lisa Pelling, skribent och utvecklingschef, Arenagruppen.

Moderator: Thomas Idergard, Newmaninstitutet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För Newman- och Bildascenen blev det i förmiddags en höjdpunkt i årets upplaga av Almedalen då biskop Anders Arborelius, som nyligen blivit utnämnd till kardinal, anlände till för att diskutera de religiösa samfundens roll i samhället. Att vi fått en svensk kardinal kommer att ha stor betydelse för katolska kyrkan i Sverige och för det svenska samhället i stort.

I svensk offentlighet har man länge trott att religionen kommer att försvinna. Ordet religiös har haft en dålig klang, varför många inte velat komma ut som religiösa. Men framför allt har det funnits och finns fortfarande ett stigma kring att vara kristen. Till exempel är det fullt förståeligt att muslimer tror på jungfrufödseln, men när en svenskfödd kristen har samma övertygelse verkar det för många i stället konstigt. Man misstänker att personen kanske är lite korkad. Den katolska kyrkan är i detta sammanhang viktig på grund av sina klara och välgrundade intellektuella anspråk.

Enligt kardinal Arborelius är det viktigaste bidraget den katolska kyrkan kan ge till det svenska samhället att förmedla evangeliet. Det handlar om att människor upptäcker Gud i sina liv och sprider detta vidare till andra. Religion och kristendomen kan inte reduceras till ett medel för att gynna statligt sanktionerade naturliga värderingar. Kyrkan kan även ge ett stort bidrag till integrationen eftersom den lokala församlingen ofta är en konstruktiv väg in i samhället.

Maria Ludvigsson menar att det framför allt på sociala nätverk behövs fler religiösa aktörer på grund av det ofta förekommande näthatet. Det måste finnas någon som säger vad som är rätt och fel, vad man får säga och vad man inte får säga – en vuxen röst helt enkelt. Här kan den katolska kyrkan inte bara bidra med tydlighet i den etiska diskursen utan och med att påminna om möjligheten till förlåtelse.

Det finns ingen statlig institution för förlåtelse, men i den katolska kyrkan finns möjligheten till bikt, någonting som ofta avundas i andra samfund. En annan katolsk maxim som kan vara viktig att uppmärksamma är att skilja mellan sak och person. Gud avskyr synden men älskar syndaren. På samma sätt måste det vara möjligt att fördöma synden och samtidigt respektera personen.

Almedalen är fylld av seminarier om religionens roll i samhället. Uppfattningen att religion är en privatsak är därmed inte hållbar. Snarare är det så att religion är någonting allmänmänskligt och därför också politiskt. I takt med ökad invandring kommer det bli vanligare att folk tar med sig religionen till jobbet. Det är svårt att lämna sina djupaste övertygelser hemma.

Från statens sida är det viktigt att man respekterar de religiösa samfundens frihet. Detaljstyrning från statligt håll leder ofta till större motsättningar mellan kyrka och stat. Förhållandet måste istället präglas av ett ömsesidigt förtroende. Man måste ha en grundläggande tillit till att samfunden vill göra någonting gott och bidra till samhället.

Ett exempel då staten går utöver sina rättigheter är försöket att förbjuda religiösa friskolor. Bakom detta finns ofta uppfattningen att religion är farligt. Det är orimligt att friskolor i allmänhet ska förbjudas för att ett mycket litet fåtal inte sköter sig.

Mikael Schink 2015-07-05

Seminariet kan man se i efterhand här via denna länk

Information om seminariet

Titel: De religiösa samfundens roll i samhället – aktörer eller privata serviceställen?

Arrangör: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda.

Panel:
Anders Arborelius, kardinal, Stockholms Katolska stift.
Maria Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet.
Jacob Rudenstrand, bitr. generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen.
Lisa Pelling, skribent och utvecklingschef, Arenagruppen.

Moderator: Thomas Idergard, Newmaninstitutet