Newman på Almedalen – Vad är andligt ledarskap?

Hammar och ugglaPå tisdagseftermiddagen den 1 juli var det återigen fullsatt på Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård. KG Hammar, teol. dr. och ärkebiskop emeritus, samtalade med Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, om andligt ledarskap under ledning av Anders Franck, programchef vid Jonsereds Herrgård/Göteborgs universitet. Seminariet anordnades av Newmaninstitutet, Studieförbundet Bilda och Jonsereds Herrgård/Göteborgs universitet.

KG Hammar inledde med ett citat av Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld menade att vi inte kan forma världen som herrar över ett materiellt ting, men vi kan forma den inifrån som ett andligt ting. Enligt Hammar handlar det inte om att utöva makt utan om att påverka utvecklingen.

Uggla gestikulerarKristensson Uggla talade om en kristendom som vill göra människor kapabla att styra sitt liv. I dag finns det ett behov av total mobilisering av den fullständiga kapaciteten. Även inom management gör religionen återkomst. Uggla talar om metaforer, myter, berättelser, återförtrollning och en andlig vändning inom management. Alla dessa ord har religiösa konnotationer.
KG Hammar talar om vikten av att en ledare ska kunna visa upp sårbarhet. I kristet ledarskap handlar det om att bjuda på sig själv. Förhållningssättet att äga och dominera måste ge vika. Det viktigaste är att verka för att människor blir fria.

Kristensson Uggla säger att det är problematiskt att ett uppvisande av sårbarhet kan leda till mediedrev och hänvisar till debatten inför ärkebiskopsvalet i Kyrkans tidning. Man kan inte ha en debatt om huruvida ärkebiskopskandidaterna är kristna, anser han.

Wikström mflKristensson Uggla menar att det inom företagsvärlden finns en större risk att okritiskt anamma berättelser. I kyrkan är man mer kritisk. Det finns en balans mellan förtrollning och avmytologisering.

Hammar framhåller också att allomfattande berättelser kan bli begränsande. Sättet att hantera detta på är en öppen horisont. Allt är tentativt. Visionen är något föränderligt vi strävar efter men inte nödvändigtvis uppnår.

Mikael Schink 2014-07-01

Newmaninstitutets hemsida: www.newman.se