Dag Hammarskjöld

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KJELL BLÜCKERT En av våra mest kända svenskar har kommit hem till sin barn- och ungdomsstad – Uppsala. Dag Hammarskjöld (1905–1961) har nu äntligen fått ett värdigt monument utanför den...
Påven Franciskus höll i dag, fredagen den 25 september, ett tal i Förenta nationernas generalförsamling. Detta i samband med att FN fyller 70 år och att representanter från medlemsländerna samlas...
På tisdagseftermiddagen den 1 juli var det återigen fullsatt på Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård. KG Hammar, teol. dr. och ärkebiskop emeritus, samtalade med Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi,...
På förmiddagen onsdagen den 12 oktober, besökte FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon Uppsala för en ceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Uppsala gamla kyrkogård. Han togs emot av landshövding Peter Egardt...