Påven Franciskus tal i FN

Påven Franciskus höll i dag, fredagen den 25 september, ett tal i Förenta nationernas generalförsamling. Detta i samband med att FN fyller 70 år och att representanter från medlemsländerna samlas för att samtala om miljöfrågor och komma fram till hållbarhetsmål, något som de börjar med på måndag.

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är det första gången som en påve håller ett tal till en så stor grupp av världens ledare i FN [se artikel i The New York Times här]. (Fyra påvar har dock, vilket påven Franciskus framhävde, tidigare i historien hållit tal i FN, men inte i ett lika stort sammanhang.)

Före sitt tal i generalförsamlingen mötte påven först FN:s personal och höll ett kort tal till dem. Flera latinamerikanska röster hördes ropande: ”papa Francisco”. Generalsekreteraren Ban Ki-moon sade i påvens närvaro att FN:s personal, oavsett religiös övertygelse, inspireras av påvens ödmjukhet och mänsklighet samt av hans engagemang i globala frågor. Påven tackade personalen för deras insatser, som ofta sker bakom kulisserna utan att uppmärksammas i medier. Vänd mot Ban Ki-moon, sade påven – halvt på skämt – att vi denna dag skulle tänka på alla de medarbetare och deras familjemedlemmar i FN som inte kunde vara närvarande i salen och ta emot påvens välsignelse, ”eftersom de ägnar sig åt sitt arbete”.

I generalförsamlingen hälsade Ban Ki-moon påven Franciskus välkommen. ”Tack för att du skapar historia”, sade generalsekreteraren och poängterade att detta var första gången en påve är närvarande vid öppnandet av generalförsamlingen och aldrig tidigare har så många regeringschefer varit närvarande. Generalsekretaren betraktar generalförsamlingen som ett heligt rum (sacred space), eftersom alla nationer och religioner kan samlas här och bjuda in katolska kyrkans högste ledare.

Huvuddragen i påvens tal

Påven höll sitt tal på spanska. Han började med att sammanfatta FN:s insatser för mänskliga rättigheter under dess 70 år långa historia. Påven lyfte fram FN:s arbete med att försona folkgrupper och nationer, i fredsstiftande och fredsbevarande arbete. Här nämnde påven särskilt Dag Hammarskjöld. FN har sett till att begränsa maktanspråk och på ett konkret sätt med juridiska och tekniska metoder avvärja maktmissbruk.

Rättigheter ska skyddas. Men det finns också falska rättigheter, sade påven. En sådan är att exploatera naturens resurser. Två områden har separerats, men de hör verkligen ihop, menade påven. Miljön i bemärkelsen naturen och exkluderade personer är två områden som hör ihop. ”Exkluderingen måste upphöra”, hävdade påven.

Påven Franciskus sade sedan att arbetet för mer rättvisa i världen kräver viljebeslut och ihärdigt, oupphörligt engagemang. Satsningar får inte begränsas till enbart teoretiska överenskommelser, statistik, planer och program. Det gäller att också se konkreta människor.

Påven Franciskus betonade vikten av rätten till utbildning, i synnerhet för flickor som på vissa håll inte får utbildning. Efter denna kommentar fick påven en påfallande lång och varm applåd av generalförsamlingen.

Människor behöver både materiella och andliga ting. Påven radade upp tre ting i varje område. Materiella rättigheter: tak, arbete, jordegendom (techo, trabajo, tierra) och andliga rättigheter: andens frihet, religionsfrihet och rätten till utbildning (libertad de espíritu, libertad religiosa, derecho a educación). Rätten till liv, ”rätten till existens”, betonade han också. Krig innebär motsatsen till dessa rättigheter och krig hotar också naturen.

Nödvändigheten av att avskaffa kärnvapen, tog påven också upp. Han riktade dessutom uppmärksamhet mot förföljelse av människor i afrikanska länder. Men även i Ukraina, Syrien, Irak med flera. Påven sade att man måste se ansikten, enskilda personer som gråter, lider. De blir offer för någons strategiska överväganden. Förutom beväpnad krigföring nämnde påven en annan typ av konflikter som berör miljoner människor. Med det menade han det krig som pågår i form av handel med narkotika, korruption och människohandel.

Vidare hänvisade påven Franciskus till sin företrädare påven Paulus VI, och framhävde andliga attityder som att betrakta naturen som i någon mening helig och att överskrida sig själv (undvika egocentricitet).

Påven avslutade med att uttrycka sitt och hela den katolska kyrkans stöd för FN:s verksamhet.

Må Gud välsigna er alla (Que Dios les bendiga a todos.)

Red. 2015-09-25

Vatikanradions engelska redaktion har översatt talet från spanska till engelska i dess helhet. Denna översättning kan man läsa här via denna länk