Påven på Familjemötet – och omdömen om hans USA-resa

Påven Franciskus besök i USA avslutades på söndagskvällen. Efter stopp i Washington DC och New York kom han i lördags till Philadelphia där det katolska Världsmötet för familjen, med tusentals deltagare från hela världen, pågått under veckan. Påvens medverkan vid mötet var dess höjdpunkt och avslutning. På söndagseftermiddagen lokal tid firade han avslutningsmässan för Familjemötet, och i sin predikan talade han bland annat om att familjen ”är något profetiskt, ett slags mirakel i vår värld”.

Han har tidigare i anföranden och predikningar under resan framhållit att familjen, byggd på äktenskapet mellan man och kvinna, är mycket utsatt i dagens västerländska kultur, både genom omdefinitioner av väsentliga begrepp och genom attityder att inte vilja binda sig i livslånga åtaganden. Han riktade därtill i sitt tal inför FN:s generalförsamling stark kritik mot en sådan ”ideologisk kolonisering” från Västvärlden gentemot andra länder vilken syftar till att luckra upp de traditionella äktenskaps- och familjebanden.

Med anledning av söndagens evangelieläsning ur Markusevangeliet, där Jesus konstaterar att människor kan göra goda gärningar i hans namn utan att vara kända av apostlarna, det vill säga kyrkan, varnade påven för tanken att Guds ande bara kan verka i människor som är ”som vi”, som är ”del av gruppen” – det vore att förvrida tron och att ”förhindra omvändelser till tron”. Ingen människa kan begränsa räckvidden för Guds arbete, framhöll Franciskus. Detta är också att tänka på i familjelivet i situationer när tillvaron inte bara är ljus och när svårigheter dyker upp. Hur ser vi på varandra i ljuset av Guds blick och hur agerar vi: talar vi till varandra genom att skrika eller i en ton som andas kärlek och vilja att förstå, blev påvens avslutande fråga till de församlade familjerna.

På lördagskvällen hade han i ett kort anförande sagt att det ”vackraste som Gud skapade” är familjen och förklarat genom att ställa den retoriska frågan hur Guds Son kom till världen – ”genom en familj”.

När han senare på söndagen, just före sin avresa, sammanfattade sitt USA-besök tackade påven alla organisatörer och frivilliga genom att säga att han reste tillbaka till Rom med uppskattning och hopp: ”Er omsorg om mig och ert generösa välkomnande är ett tecken på er kärlek till Jesus och er tillit till honom. Så är också ert engagemang för de fattiga, de sjuka, de hemlösa, immigranterna, ert försvar för livet i varje stadium av dess utveckling, och er omsorg om familjelivet. I allt detta visar ni att Jesus är i er mitt och att er omsorg om varandra är en omsorg för Jesus själv”, sade han och riktade sig till de amerikanska katolikerna och deras biskopar.

Under helgen i Philadelphia hann påven med att uppmuntra präster och ordensfolk att främja fler andliga kallelser till kyrkan – ”det är ert jobb”. På Familjemötet var han tydlig med att unga människor måste stödjas och uppmuntras i deras val att gifta sig och bilda familj, eftersom den världsliga kulturen på många ställen försöker förneka betydelsen av det. I flera enskilda samtal och möten, liksom redan i sitt anförande vid ankomsten till landet tidigare i veckan, har påven också uppmuntrat och försvarat arbetet för religionsfrihet, det vill säga för kyrkliga institutioners rätt att följa kyrkans morallära, även om Obama-regeringen nu vill tvinga på också dessa att finansiera sjukförsäkringar som innefattar preventivmedel och så kallade dagen efter-piller. ”Det är enkelt, religionsfrihet är en gåva från Gud”, sade han bland annat.

De flesta externa bedömare i medier och samhällsdebatt i USA tycks vara eniga om att påven Franciskus besök i landet var en stor framgång. Till exempel har han fått mycket beröm, från helt olika håll, för sitt tal inför den amerikanska kongressen där han lyckades överskrida skillnaderna mellan höger och vänster genom att utmana lagstiftarna att sträva efter det som är bättre, det vill säga en högre standard, i allt. Detta genom att bland annat lyfta fram viktiga aspekter av den amerikanska värdegrunden, i exempel med historiska personer, och binda samman det med Jesus så kallade Gyllene regel.

I sitt tal inför FN:s generalförsamling sägs påven av vissa bedömare ha undervisat världssamfundet om hur ett äkta miljöengagemang med nödvändighet pekar på behovet av omsorg om den mänskliga personens alla hennes levnadsbetingelser: rätten att få leva (mot abort, dödshjälp och dödsstraff) oavsett i vilket stadium man befinner sig; rätten att få sina grundläggande materiella och sociala behov tillgodosedda och rätten att få betraktas som människa, oavsett om man bryter upp från sin invanda miljö eller inte. Påvens ton sägs ha varit att bygga på det som redan är erkänt och bekant, och föra det ett steg närmare den katolska tron.

Catholic News Agency, 2015-09-27

källor här, här, här och här

Läs hela påvens predikan vid avslutningsmässan för Familjemötet, liksom hans övriga predikningar och anföranden under USA-besöket, på svenska på Vatikanradions webbplats här

Läs också några svenska analyser av påvens USA-besök utifrån frågan hur politisk påven och kyrkan är:

Katrine Marçal på Aftonbladets ledarsida, via denna länk här

Thomas Idergard här på Signums hemsida, via denna länk här