NGO: Påven måste tala med Obama om massavvisning av flyktingar

Med tanke på Barack Obamas stundande besök hos påven Franciskus i morgon torsdag i Vatikanen kommer organisationen Full Rights for Immigrants Coalition vid en audiens hos påven att överlämna en petition, som vädjar om ett stopp för massavvisning av illegala invandrare till USA från Latinamerika. Uppgiften kommer från nättidningen Huffington Post. En ditrest delegation från Kalifornien skall överlämna ett konvolut med 1 000 brev skrivna av barn och föräldrar, som placerats i läger i väntan på avvisning. Avsikten med petitionen är att påven skall ta upp migranternas belägenhet med Obama.

Också USA:s biskopskonferens ser med oro på massavisningar av emigranter. Kommande vecka skall kardinal Sean O’Malley, medlem i den påvliga rådgivningsgruppen ”C8”, tillsammans med flera av USA:s biskopar och jesuiternas flyktingorganisation JRS (Jesuit Refugee Service) resa till en ökenremsa intill den av USA stängslade gränsen mot Mexico. Man skall där fira en mässa och genomföra en manifestation som protest mot att USA:s regering skjutit upp beslutet om en utlovad invandringsreform. Enligt JRS:s presstjänst kommer mässan att äga rum den 1 april invid gränsstängslet i Nogales i Arizona. JRS är medlem i Full Rights for Immigrants Coalition.

Ledaren för biskopskonferensens kommission för migrationsfrågor, biskop Eusebio Elizondo, sade till pressen att denna ökenremsa mellan USA och Mexiko är ”Förenta Staternas Lampedusa”.

President Obama gör i veckan ett flerdagarsbesök i Europa och skall på torsdag för första gången träffa den argentinske påven. Från Rom och Washington meddelas att samtalet mellan dem bland annat skall handla om insatser i kampen mot fattigdom och växande klyftor mellan fattiga och rika. Andra ämnen är Krim krisen, situationen i Syrien, fredsprocessen i Palestina, konflikten i Sydsudan samt andra humanitära frågor. Obama skall också informera påven om resultaten från det nyss avslutade toppmötet i Haag om atomsäkerhet.

USA:s kongress har bjudit in Franciskus att hålla ett tal inför den samlade senaten och representanthuset. Ännu är inget beslutat om ett påvligt besök men det har varit tal om september 2015.

Det är troligt att Franciskus kommer att resa till Philadelphia hösten 2015 för att delta i den katolska världsfamiljdagen (22–27 september 2015). Hittills har det hållits sju internationella familjedagar, sedan starten 1994, och vid fem av dem har påvar varit närvarande. Franciskus företrädare Benedictus XVI besökte USA i april 2008.

Kathpress 2014-03-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med tanke på Barack Obamas stundande besök hos påven Franciskus i morgon torsdag i Vatikanen kommer organisationen Full Rights for Immigrants Coalition vid en audiens hos påven att överlämna en petition, som vädjar om ett stopp för massavvisning av illegala invandrare till USA från Latinamerika. Uppgiften kommer från nättidningen Huffington Post. En ditrest delegation från Kalifornien skall överlämna ett konvolut med 1 000 brev skrivna av barn och föräldrar, som placerats i läger i väntan på avvisning. Avsikten med petitionen är att påven skall ta upp migranternas belägenhet med Obama.

Också USA:s biskopskonferens ser med oro på massavisningar av emigranter. Kommande vecka skall kardinal Sean O’Malley, medlem i den påvliga rådgivningsgruppen ”C8”, tillsammans med flera av USA:s biskopar och jesuiternas flyktingorganisation JRS (Jesuit Refugee Service) resa till en ökenremsa intill den av USA stängslade gränsen mot Mexico. Man skall där fira en mässa och genomföra en manifestation som protest mot att USA:s regering skjutit upp beslutet om en utlovad invandringsreform. Enligt JRS:s presstjänst kommer mässan att äga rum den 1 april invid gränsstängslet i Nogales i Arizona. JRS är medlem i Full Rights for Immigrants Coalition.

Ledaren för biskopskonferensens kommission för migrationsfrågor, biskop Eusebio Elizondo, sade till pressen att denna ökenremsa mellan USA och Mexiko är ”Förenta Staternas Lampedusa”.

President Obama gör i veckan ett flerdagarsbesök i Europa och skall på torsdag för första gången träffa den argentinske påven. Från Rom och Washington meddelas att samtalet mellan dem bland annat skall handla om insatser i kampen mot fattigdom och växande klyftor mellan fattiga och rika. Andra ämnen är Krim krisen, situationen i Syrien, fredsprocessen i Palestina, konflikten i Sydsudan samt andra humanitära frågor. Obama skall också informera påven om resultaten från det nyss avslutade toppmötet i Haag om atomsäkerhet.

USA:s kongress har bjudit in Franciskus att hålla ett tal inför den samlade senaten och representanthuset. Ännu är inget beslutat om ett påvligt besök men det har varit tal om september 2015.

Det är troligt att Franciskus kommer att resa till Philadelphia hösten 2015 för att delta i den katolska världsfamiljdagen (22–27 september 2015). Hittills har det hållits sju internationella familjedagar, sedan starten 1994, och vid fem av dem har påvar varit närvarande. Franciskus företrädare Benedictus XVI besökte USA i april 2008.

Kathpress 2014-03-24