Omstridd biskop i Limburg avgår

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske biskopen i Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst har avgått. Påven Franciskus accepterade under onsdagen hans avskedsansökan. Som apostolisk administrator utsågs hjälpbiskopen i Paderborn, Manfred Grothe, som lett undersökningskommissionen i Limburg. Avgörande för påvens beslut var enligt Vatikanens pressmeddelande inte endast undersökningsrapporten om de höga byggkostnaderna för bygget av biskopdömets nya lokaler i Limburg. Att de troende på lokal nivå tappat förtroendet har också påverkat beslutet.

I Vatikanens pressmeddelande heter det: ”Med hänsyn till förvaltningen av stiftet Limburg i Tyskland, har Biskopskongregationen ingående studerat rapporten från denna kommission, som tillsattes på biskopens och domkapitlets begäran för att ingående studera inblandades ansvar vid bygget av stiftcentret St. Nikolaus. Inför det faktum att det i stiftet Limburg uppstått en situation som förhindrar ett fruktbart utövande biskopsämbetet genom hans eminens monsignore Franz-Peter Tebartz har Heliga stolen accepterat biskopens avgångserbjudande av den 20 oktober 2013 och utnämnt en apostolisk administrator i form av hans eminens monsignore Manfred Grothe. Den avskilde biskopen, hans eminens monsignore Tebartz-van Elst kommer att vid lämplig tidpunkt anförtros andra uppgifter. Den helige fadern ber klerus och de troende i biskopsdömet Limburg, att beredvilligt acceptera Heliga stolens beslut och bemöda sig om att hitta tillbaka till ett klimat av barmhärtighet och försoning.”

Tebartz-van Elst drog på sig kritik på grund av ett falskt uttalande under ed om en flygbiljett i första klass till Indien i tjänsten och på grund av kostnaderna på minst 31 miljoner euro för biskopsgården på domberget i Limburg. Sedan slutet av oktober har han, på inrådan av påven, hållit sig borta från sitt stift.

Sedan i början av mars har Biskopskongregationen i Vatikanen haft tillgång till en undersökningsrapport om biskopens ekonomiska beteende från ordföranden för den tyska biskopskonferensen. Biskopskongregationens prefekt, kardinal Marc Ouellet, träffade i lördags påven Franciskus vid ett av sina regelbundna möten. Man samrådde då i fallet Tebartz-van Elst. Tebartz ska själv ha talat med Ouellet i måndags.

Kathpress 2014-03-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske biskopen i Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst har avgått. Påven Franciskus accepterade under onsdagen hans avskedsansökan. Som apostolisk administrator utsågs hjälpbiskopen i Paderborn, Manfred Grothe, som lett undersökningskommissionen i Limburg. Avgörande för påvens beslut var enligt Vatikanens pressmeddelande inte endast undersökningsrapporten om de höga byggkostnaderna för bygget av biskopdömets nya lokaler i Limburg. Att de troende på lokal nivå tappat förtroendet har också påverkat beslutet.

I Vatikanens pressmeddelande heter det: ”Med hänsyn till förvaltningen av stiftet Limburg i Tyskland, har Biskopskongregationen ingående studerat rapporten från denna kommission, som tillsattes på biskopens och domkapitlets begäran för att ingående studera inblandades ansvar vid bygget av stiftcentret St. Nikolaus. Inför det faktum att det i stiftet Limburg uppstått en situation som förhindrar ett fruktbart utövande biskopsämbetet genom hans eminens monsignore Franz-Peter Tebartz har Heliga stolen accepterat biskopens avgångserbjudande av den 20 oktober 2013 och utnämnt en apostolisk administrator i form av hans eminens monsignore Manfred Grothe. Den avskilde biskopen, hans eminens monsignore Tebartz-van Elst kommer att vid lämplig tidpunkt anförtros andra uppgifter. Den helige fadern ber klerus och de troende i biskopsdömet Limburg, att beredvilligt acceptera Heliga stolens beslut och bemöda sig om att hitta tillbaka till ett klimat av barmhärtighet och försoning.”

Tebartz-van Elst drog på sig kritik på grund av ett falskt uttalande under ed om en flygbiljett i första klass till Indien i tjänsten och på grund av kostnaderna på minst 31 miljoner euro för biskopsgården på domberget i Limburg. Sedan slutet av oktober har han, på inrådan av påven, hållit sig borta från sitt stift.

Sedan i början av mars har Biskopskongregationen i Vatikanen haft tillgång till en undersökningsrapport om biskopens ekonomiska beteende från ordföranden för den tyska biskopskonferensen. Biskopskongregationens prefekt, kardinal Marc Ouellet, träffade i lördags påven Franciskus vid ett av sina regelbundna möten. Man samrådde då i fallet Tebartz-van Elst. Tebartz ska själv ha talat med Ouellet i måndags.

Kathpress 2014-03-26