Digitalisering av Vatikanbiblioteket

Nyhetstidningen Avvenire tillkännagav för några dagar sedan att Det apostoliska Vatikanbiblioteket undertecknat ett kontrakt med Ntt Data för att digitalisera bibliotekets 82 000 manuskript, sparade och noggrant bevarade under gångna sekler. Projektet att digitalisera Vatikanbiblioteket fortskrider och nu beräknas 3 000 manuskript behandlas under en fyraårsperiod.

Överenskommelsen presenterades i Vatikanens pressrum av monsignore Jean-Louis Bruguès, arkivarie och bibliotekarie vid Den heliga romerska kyrkan; monsignore Cesare Pasini, prefekt vid Det apostoliska Vatikanbiblioteket samt av representanter för Ntt Data: Toshio Iwamoto, vd för Ntt Data Corporation; Patrizio Mapelli, ordförande för Ntt Data Emea och Toshio Iwai, vice vd för Ntt Data.

Monsignore Pasini betonar att digitaliseringen av 82 000 manuskript är ett projekt som Det apostoliska Vatikanbiblioteket haft sedan åtskilliga år tillbaka och att de redan hunnit få kontakt med olika kulturella instanser och med staten som stödjer deras åtagande. Monsignore Pasini påpekar enligt Avvenire att även andra bibliotek katalogiserar manuskript, men att deras förslag präglas av viljan att utforma en övergripande plan för den enorma mängden manuskript som de har, vilket kan innebära digitalisering av 40 miljoner sidor! ”Digitaliseringen av manuskripten”, säger Pasolini, ”kommer att gynna bevarandet och spridningen av kunskapen, till gagn för kulturen och för hela världen”.

Red. utifrån Avvenire 2014-03-20