Tagged 'Vatikanbiblioteket'

Digitalisering av Vatikanbiblioteket

Nyhetstidningen Avvenire tillkännagav för några dagar sedan att Det apostoliska Vatikanbiblioteket undertecknat ett kontrakt med Ntt Data för att digitalisera bibliotekets 82 000 manuskript, sparade och noggrant bevarade under gångna sekler. Projektet att digitalisera Vatikanbiblioteket fortskrider och nu beräknas 3 000 manuskript…

Intervjuer om utställningen Bilder av Kristina

En stor utställning om Drottning Kristina pågår i Livrustkammaren och i Storkyrkan i Stockholm, med titeln ”Bilder av Kristina”. Utställningen har vuxit fram genom ett samarbete mellan Livrustkammaren, Storkyrkan, Riksarkivet, Vatikanbiblioteket och Sveriges Ambassad vid Heliga stolen, och man kan…

Material från Vatikanbiblioteket digitaliseras

I samarbete med Bodleian biblioteket vid universitetet i Oxford och tack vare ett bidrag på mer än tre miljoner dollar kommer en miljon sidor av material från Vatikanens bibliotek digitaliseras under de kommande fem åren. ”Digitaliseringen innebär bland annat ett…