Sixtinska kapellets kör ger ut album för advent och jul

För tredje året i rad ger Sixtinska kapellets kör i Vatikanen ut ett nytt album på CD, vilket i år ägnas åt advent och jul och innehåller några helt unika musikstycken som aldrig tidigare givits ut.

Albumet, som lanseras för försäljning i månadsskiftet oktober-november, har producerats i samarbete med det tyska klassiska skivbolaget ”Deutsche Grammophon” och heter ”Veni Domine: advent och jul i Sixtinska kapellet”. Musiken innefattar verk som har specialkomponerats utifrån flera renässansmanuskript i Sixtinska kapellets sektion av Vatikanbiblioteket, liksom verk av den franske 1100- och 1200-talskompositören Perotin. En av solisterna på albumet är Cecilia Bartoli, italiensk mezzosopran, som blir den första kvinnliga solist att sjunga på en inspelning med kören. Liksom tidigare album innehåller också den aktuella CD:n flera verk komponerade av den store italienske renässanskompositören Giovanni Pierluigi da Palestrina.

CD:n presenterades häromdagen vid ett pressevent på Vatikanens pressavdelning av ärkebiskop Georg Gänswein, prefekt för det påvliga hushållet, tillsammans med bland annat monsignore Massimo Palombella, direktor för Sixtinska kapellets kör. Ärkebiskop Gänswein framhöll bland annat att han när kören för första gången gav ut en inspelning på album för tre år sedan inte hade kunnat ana att det skulle bli en sådan framgång. Den nu aktuella CD:n syftar ytterst till den ”tjänst” som hela kyrkan är kallad till: att förkunna ”det glada budskapet som visar sig i konsten, i synnerhet musiken” för att inspirera till andlig tillväxt och en ”längtan efter Honom som är ursprunget till all skönhet”. Med en anknytning till ett av påven Franciskus mest berömda uttryck menade Gänswein vidare att musiken ger kyrkan möjlighet att gå ut till de ”existentiella periferierna” i världen och till alla erbjuda ”en konkret möjlighet att möta Gud som älskar, förlåter och vill ge var och en av oss del av ett liv i överflöd”.

Påven Franciskus sägs precis som sin företrädare Benedictus XVI vara en stor beundrare av klassisk musik och har gett sitt stöd till det nu presenterade projektet som ett sätt att bidra till evangelisationen, som många nås av genom musik och konst. Precis som tidigare år kommer vinsten från den världsvida försäljningen av CD:n att gå direkt till den påvliga välgörenhetsverksamheten.

Catholic News Agency, 2017-10-24