Patriark Raï: Flyktingar medför fara i Libanon

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det stora antalet syriska flyktingar i Libanon ses allt mera som en fara för landets stabilitet. Den maronitiske patriarken kardinal Béchara Boutros Raï framhöll detta under sitt pastoralbesök i USA under ett samtal med journalister i Detroit. Libanon måste visserligen bevara ”den humanitära och sociala solidariteten” med flyktingarna, men deras antal motsvarar inom kort hälften av Libanons befolkning och är en ”demografisk, ekonomisk, politisk, kulturell och säkerhetspolitisk fara” för det lilla landet. Att flyktingarna återvänder till säkra zoner i Syrien är en ”nödvändighet”.

Ordagrant fastslog patriarken: ”Vi har som libaneser en plikt att i allas vårt intresse bevara våt land och dess särprägel för att Libanon skall kunna fylla sin uppgift i arabvärlden. Därför måste flyktingarna och de fördrivna återvända till sitt hemland.”

Tillsammans mot terrorn

Vid ett besök i en maronitisk församling i Salt Lake City uppmanade patriark Raï dessutom de religiösa gemenskaperna i Mellanöstern att stå slutna i kampen mot terrorn: ”Om vi överger Mellanöstern blir där ett land för terrorister och en bas som hotar världsfreden”, sade han enligt uppgift i den statliga libanesiska nyhetsagenturen NNA.

Rai uppmanade moderata muslimer och kristna att stanna kvar i Mellanöstern, ”eftersom vi har levat tillsammans i mer än 1300 år och byggt upp en återhållsamhet”. Kardinalen varnade också för att identifiera terrorgrupper som kämpar i islams namn med islam självt. Organisationer som den så kallade ”islamiska staten” eller Al-Kaida är ”främlingar i Mellanöstern, dess kultur och traditioner”. De har ”utbildats genom andra länder, fått understöd och utnyttjats för att anstifta krig i Mellanöstern”, skall Raï ha sagt.

Också den grekisk-ortodoxe patriarken av Antiokia, Youhanna X, avlägger i dessa dagar ett pastoralbesök hos sina församlingar i USA. Den 24 oktober kommer han att tillsammans med sin kollega, metropoliten av New York Josef (Zehlavi) att tala i Hudson Institute i Washington över ämnet ”Framtiden för den ortodoxa kristenheten i Syrien och i Amerika”. Då skall också frågan om ortodoxins stora attraktionskraft i ”västliga” länder behandlas. I ett meddelande från Hudson Institute påminns om att medan det sex år långa kriget i Syrien hotar den ortodoxa kyrkan i dess ursprungliga hemland, så har den i diasporan kommit att blomstra upp.

Kathpress 2017-10-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det stora antalet syriska flyktingar i Libanon ses allt mera som en fara för landets stabilitet. Den maronitiske patriarken kardinal Béchara Boutros Raï framhöll detta under sitt pastoralbesök i USA under ett samtal med journalister i Detroit. Libanon måste visserligen bevara ”den humanitära och sociala solidariteten” med flyktingarna, men deras antal motsvarar inom kort hälften av Libanons befolkning och är en ”demografisk, ekonomisk, politisk, kulturell och säkerhetspolitisk fara” för det lilla landet. Att flyktingarna återvänder till säkra zoner i Syrien är en ”nödvändighet”.

Ordagrant fastslog patriarken: ”Vi har som libaneser en plikt att i allas vårt intresse bevara våt land och dess särprägel för att Libanon skall kunna fylla sin uppgift i arabvärlden. Därför måste flyktingarna och de fördrivna återvända till sitt hemland.”

Tillsammans mot terrorn

Vid ett besök i en maronitisk församling i Salt Lake City uppmanade patriark Raï dessutom de religiösa gemenskaperna i Mellanöstern att stå slutna i kampen mot terrorn: ”Om vi överger Mellanöstern blir där ett land för terrorister och en bas som hotar världsfreden”, sade han enligt uppgift i den statliga libanesiska nyhetsagenturen NNA.

Rai uppmanade moderata muslimer och kristna att stanna kvar i Mellanöstern, ”eftersom vi har levat tillsammans i mer än 1300 år och byggt upp en återhållsamhet”. Kardinalen varnade också för att identifiera terrorgrupper som kämpar i islams namn med islam självt. Organisationer som den så kallade ”islamiska staten” eller Al-Kaida är ”främlingar i Mellanöstern, dess kultur och traditioner”. De har ”utbildats genom andra länder, fått understöd och utnyttjats för att anstifta krig i Mellanöstern”, skall Raï ha sagt.

Också den grekisk-ortodoxe patriarken av Antiokia, Youhanna X, avlägger i dessa dagar ett pastoralbesök hos sina församlingar i USA. Den 24 oktober kommer han att tillsammans med sin kollega, metropoliten av New York Josef (Zehlavi) att tala i Hudson Institute i Washington över ämnet ”Framtiden för den ortodoxa kristenheten i Syrien och i Amerika”. Då skall också frågan om ortodoxins stora attraktionskraft i ”västliga” länder behandlas. I ett meddelande från Hudson Institute påminns om att medan det sex år långa kriget i Syrien hotar den ortodoxa kyrkan i dess ursprungliga hemland, så har den i diasporan kommit att blomstra upp.

Kathpress 2017-10-22