Nunnor i unik buddhistisk-kristen dialog

För första gången har en internationell buddhistisk-kristen dialog för nunnor genomförts. Arrangör var Påvliga rådet för interreligiös dialog tillsammans med det buddhistiska klostret Fo Guang Shang och Organisationen för kvinnliga ordensledare i Taiwan samt DIMMID, Monastisk interreligiös dialog. Konferensen ägde rum 14–18 oktober vid buddhistiska Fo Guang Shang i Kaohsiung, Taiwan, och hade temat ”Kontemplativ handling och aktiv kontemplation – buddhistiska och kristna nunnor i dialog”.

Klostret Fo Guang Shang.

Sjuttio nunnor av båda traditionerna, huvudsakligen från Taiwan och Sydostasien men också från exempelvis Norge, USA och Brasilien, deltog, därtill även biskopar och präster med ansvar för relationer mellan kristna och buddhister.

Fo Guang Shang Buddha Museum.

Vid konferensen diskuteras ur olika synvinklar framväxten av monastiskt liv, olika inställningar till kontemplation och handling, det monastiska livets tjänst för mänskligheten, samt kvinnlighet och framtid.

Det finns två huvudsyften med dialogen: dels att lyfta fram den andliga erfarenhetens dialog och dels att bereda mer utrymme för kvinnligt deltagande i interreligiös dialog.

Red. 2018-10-19

Källa: Zenit, via länken här