Ny abbedissa på Mariavall

nordostra2av GÖSTA HALLONSTEN
Vid en högtidlig mässa på kvällen 6 mars välsignade biskop Anders Arborelius den nya abbedissan vid Mariavalls kloster i Skåne. Moder Christa, OSB, som valdes den 14 december 2015 efterträder Moder Tyra Antonia, OSB, som lett kommuniteten i mer än 50 år.

Efter att Moder Christa lovat lydnad mot påven, kyrkan, biskopen och sin ordens konstitutioner sjöngs allhelgonalitanian med den nya abbedissan i prostration framför altaret. Slutligen överlämnades Den helige Benedictus regel och abbedissringen och Moder Christa mottog abbedisstaven av Moder Tyra Antonia. Mässan firades av biskop Anders med ett stort antal koncelebranter, bland andra Biskop Kozon från Köpenhamn och Abbot Adrian från benediktinklostret i Vaals, Nederländerna. Ett stort antal benediktinsystrar och andra ordenssytrar och bröder deltog i högtiden, liksom en talrik församling.

flybild1Mariavalls kloster byggdes i början av 1990-talet och ligger i skogen nära Kronovalls slott i Tomelilla kommun. Kommuniteten grundades av läroverksläraren Magda Wollter i Malmö i början av 1960-talet. 1969 flyttade man till ett före detta ålderdomshem i Ö Sönnarslöv utanför Kristianstad.

Benediktinerregeln blev grunden för kommunitetslivet och 1983 upptogs systrarna i den katolska kyrkans fulla gemenskap. På mark donerad av greveparet Sparre kunde Mariavalls kloster uppföras enligt ritningar av en nederländsk benediktinpater och arkitekt. Sedan 2007 är klostret ett självständigt abbedisskloster (abbedi). Klostret har en stor vänkrets och är väl förankrat i bygdens liv.

Gösta Hallonsten 2016-03-07

(En utförligare rapport i kommande nummer av Signum).