Resultat av undersökningar av helige Eriks relikskrin presenterade

Uppsala_domkyrka_Sanctus_Ericus_smlav ERIK ÅKERLUND
Vid lunchtid i dag (onsdagen den 16 mars 2016) presenterades resultat från undersökningar av den helige Eriks relikskrin i Uppsala domkyrka. Presentationen skedde i Katedralcaféet i anslutning till domkyrkan, spelades in och kommer att kunna ses från denna hemsida

Det huvudsakliga resultatet är att undersökningarna styrker att skelettdelarna i relikvariet kommer från Erik den helige. Personen, vars skelett det är, var vid tidpunkten för sin död mellan 35 och 37 år gammal.

Kvarlevorna kommer från någon gång mellan tidigt 1000-talet och mitten av 1100-talet, dock troligen mot slutet av detta tidsspann, bland annat på grund av de kostvanor som undersökningen vittnar om att personen hade. Man kan också fastställa att det är benen efter en man.

Han tycks ha haft en hög bentäthet, även om mer jämförelsematerial från den tiden krävs för att exakt kunna uttala sig om detta. Det kan dock tyda på en person av högre rang.

Genom osteologiska undersökningar har man kommit fram till att personen utsattes för grovt våld i samband med döden, med bland annat hugg såväl uppifrån som nedifrån mot vaden. Detta tyder på att personen legat på mage och utsatts för detta våld. Man har även, i olika typer av undersökningar, funnit defekter på halskotor som tyder på att personen ifråga halshuggits, något som också stämmer överens med traditionerna rörande helige Erik.

Vad slutligen kost anbelangar tyder denna, kanske lite överraskande, på att personen ifråga vistats mycket i Västergötland, snarare än i Uppland, under de sista 20 åren av sitt liv. Kostanalys tyder också på att personen åt mycket fisk, vilket stämmer med berättelserna om helige Eriks fromhet, eftersom han då torde ha ätit mycket fisk under fastan.

Allt tyder alltså på att benen i relikvariet kommer från just Erik den helige. Ytterligare resultat från DNA-undersökningar, som ännu inte är klara, kommer dock att kunna ge ytterligare evidens.

Resultaten kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av tidskriften Fornvännen.

Erik Åkerlund 2016-03-16