Ny, elektronisk orgel i Peterskyrkan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har gått in för digitalisering av kyrkomusiken: i Peterskyrkan klingar numera ofta vid stora högtider ett digitalt instrument i stället för den traditionella piporgeln. Efter den första insatsen på julaftonen ackompanjerades påvens högtidliga vesper vid årets slut på en orgel från den amerikanske tillverkaren Allen. Vatikanen motiverade denna tekniska revolution med att piporgeln i basilikans främre del var otillräcklig för hela kyrkorummet.

Det nya instrumentet är en för Vatikanen modifierad Allen GeniSys-orgel med tre manualer. Chefen för det judiska familjeföretaget i Pennsylvania, Steven Markowitz, reste själv, enligt uppgifter från firman, till Rom för att övervaka installationen av orgeln och för att sätta in den påvlige organisten Juan Paradell-Sole i spelsättet.

Ledaren för den påvliga kören, Cappella Sistina [Sixtinska kapellet], Massimo Palombella, hänvisade till de förändrade liturgiska kraven i Peterskyrkan, som anses vara det största kyrkorummet i världen. Efter Andra Vatikankonciliet (1962–65) började nämligen även hela långhuset tas i bruk för påvliga gudstjänster. Sedan dess har man haft ”ett kontinuerligt sökande för att hitta lösningar” på orgelackompanjemanget. Den hittillsvarande elektroniska förstärkningen av piporgeln visade sig, enligt Palombella, inte vara optimal, beroende på begränsade övertonsfrekvenser och bakgrundsbrus.

Det elektroniska instrumentet skall lätt kunna flyttas ut på Petersplatsen eller till andra ställen i Vatikanen. Palombella förväntar sig också framdeles bättre förutsättningar för radio- och TV-överföringar av gudstjänster. Någon konflikt mellan tradition och teknologi såg inte körledaren, enligt uppgift på Vatikanens hemsida Vatican News. Cappella Sistina ”har en kulturell plikt att låta traditionen leva”. Nya omständigheter ställer krav på andra lösningar, enligt Palombella. Den gamla orgeln kommer fortsättningsvis att användas i den främre delen av basilikan, varvid den ”kungliga klangen från piporna” kan utvecklas utan elektronisk förstärkning”.

Kathpress 2017-12-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har gått in för digitalisering av kyrkomusiken: i Peterskyrkan klingar numera ofta vid stora högtider ett digitalt instrument i stället för den traditionella piporgeln. Efter den första insatsen på julaftonen ackompanjerades påvens högtidliga vesper vid årets slut på en orgel från den amerikanske tillverkaren Allen. Vatikanen motiverade denna tekniska revolution med att piporgeln i basilikans främre del var otillräcklig för hela kyrkorummet.

Det nya instrumentet är en för Vatikanen modifierad Allen GeniSys-orgel med tre manualer. Chefen för det judiska familjeföretaget i Pennsylvania, Steven Markowitz, reste själv, enligt uppgifter från firman, till Rom för att övervaka installationen av orgeln och för att sätta in den påvlige organisten Juan Paradell-Sole i spelsättet.

Ledaren för den påvliga kören, Cappella Sistina [Sixtinska kapellet], Massimo Palombella, hänvisade till de förändrade liturgiska kraven i Peterskyrkan, som anses vara det största kyrkorummet i världen. Efter Andra Vatikankonciliet (1962–65) började nämligen även hela långhuset tas i bruk för påvliga gudstjänster. Sedan dess har man haft ”ett kontinuerligt sökande för att hitta lösningar” på orgelackompanjemanget. Den hittillsvarande elektroniska förstärkningen av piporgeln visade sig, enligt Palombella, inte vara optimal, beroende på begränsade övertonsfrekvenser och bakgrundsbrus.

Det elektroniska instrumentet skall lätt kunna flyttas ut på Petersplatsen eller till andra ställen i Vatikanen. Palombella förväntar sig också framdeles bättre förutsättningar för radio- och TV-överföringar av gudstjänster. Någon konflikt mellan tradition och teknologi såg inte körledaren, enligt uppgift på Vatikanens hemsida Vatican News. Cappella Sistina ”har en kulturell plikt att låta traditionen leva”. Nya omständigheter ställer krav på andra lösningar, enligt Palombella. Den gamla orgeln kommer fortsättningsvis att användas i den främre delen av basilikan, varvid den ”kungliga klangen från piporna” kan utvecklas utan elektronisk förstärkning”.

Kathpress 2017-12-31