Ny franciskanprovinsial förespråkar ny sexualmoral

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Broder Markus Furhmann, som är de tyska franciskanernas nye provinsial, har uttalat sig till förmån för att ändra den katolska sexualmoralen. Enligt honom måste kyrkan i Tyskland ”vara en könsneutral kyrka som tydligt ställer sig på de fattigas och förtrycktas sida och en kyrka med en medvetenhet inom frågor som rör sexualmoral”, förklarade han för den katolska hemsidan mk-online. ”För det sätt som denna moral officiellt har lärts ut står inte i livets tjänst. Den måste förändras respektive vidareutvecklas.”

Broder Fuhrmann ”kom ut” för några veckor sedan och berättade öppet om sin homosexuella läggning. Han berättade om de positiva reaktioner som han hade fått ta emot från sina medbröder både före och efter sitt val. ”Jag har fått ta emot mycket uppmuntran och kanske kan denna lilla gnista av uppskattning sprida sig över till andra områden inom kyrkan. Det skulle jag tycka om.”

Även om han såsom ordensman lever i celibat, det vill utan några sexuella relationer, har det för honom likväl varit ”en fråga om uppriktighet gentemot sig själv” att berätta offentligt att han är homosexuell. ”Jag är ju själv homosexuell och vill jag visa att detta likväl gör det möjligt för mig att utföra detta ämbete och vara en del av kyrkan. Det är viktigt eftersom det egentligen inte ska vara så inom kyrkan.”

Inom den katolska kyrkan ”förekommer det alldeles för mycket institutionellt hyckleri” menade broder Fuhrmann vidare: ”Det vill säga att det finns något som egentligen inte får finnas, men att alla samtidigt vet att det finns där. Jag skulle vilja visa att det går att se det som en möjlighet, att vi även som kyrka präglas av mångfald, att även kyrkan är queer, att det är Guds vilja, att det motsvarar mångfalden i skapelsen och att det därför är fullt normalt.”

Furmann uttalade sitt stöd för många av de krav som framkommit under reformprojektet den synodala vägen i Tyskland. ”Jag tycker att vi ska tänka kritiskt kring celibatet som levnadsform för präster och jag ställer mig bakom att kvinnor ska ha tillgång till vigda ämbeten.”

I onsdags samlades omkring 60 franciskanbröder i Ohrbeck i närheten av Osnabrück för att välja en ny provinsialledning. Den tidigare provinsialen för Tyskland, Cornelius Bohl, hade uppnått maximal ämbetstid och kunde inte väljas om. Till efterträdare utsågs broder Markus Fuhrmann som tidigare varit verksam i arbetet för hemlösa i Köln. Enligt uppgifter från den tyska franciskanprovinsen finns i dag ungefär 300 franciskanbröder i landet.

Kathpress 2022-06-12

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Broder Markus Furhmann, som är de tyska franciskanernas nye provinsial, har uttalat sig till förmån för att ändra den katolska sexualmoralen. Enligt honom måste kyrkan i Tyskland ”vara en könsneutral kyrka som tydligt ställer sig på de fattigas och förtrycktas sida och en kyrka med en medvetenhet inom frågor som rör sexualmoral”, förklarade han för den katolska hemsidan mk-online. ”För det sätt som denna moral officiellt har lärts ut står inte i livets tjänst. Den måste förändras respektive vidareutvecklas.”

Broder Fuhrmann ”kom ut” för några veckor sedan och berättade öppet om sin homosexuella läggning. Han berättade om de positiva reaktioner som han hade fått ta emot från sina medbröder både före och efter sitt val. ”Jag har fått ta emot mycket uppmuntran och kanske kan denna lilla gnista av uppskattning sprida sig över till andra områden inom kyrkan. Det skulle jag tycka om.”

Även om han såsom ordensman lever i celibat, det vill utan några sexuella relationer, har det för honom likväl varit ”en fråga om uppriktighet gentemot sig själv” att berätta offentligt att han är homosexuell. ”Jag är ju själv homosexuell och vill jag visa att detta likväl gör det möjligt för mig att utföra detta ämbete och vara en del av kyrkan. Det är viktigt eftersom det egentligen inte ska vara så inom kyrkan.”

Inom den katolska kyrkan ”förekommer det alldeles för mycket institutionellt hyckleri” menade broder Fuhrmann vidare: ”Det vill säga att det finns något som egentligen inte får finnas, men att alla samtidigt vet att det finns där. Jag skulle vilja visa att det går att se det som en möjlighet, att vi även som kyrka präglas av mångfald, att även kyrkan är queer, att det är Guds vilja, att det motsvarar mångfalden i skapelsen och att det därför är fullt normalt.”

Furmann uttalade sitt stöd för många av de krav som framkommit under reformprojektet den synodala vägen i Tyskland. ”Jag tycker att vi ska tänka kritiskt kring celibatet som levnadsform för präster och jag ställer mig bakom att kvinnor ska ha tillgång till vigda ämbeten.”

I onsdags samlades omkring 60 franciskanbröder i Ohrbeck i närheten av Osnabrück för att välja en ny provinsialledning. Den tidigare provinsialen för Tyskland, Cornelius Bohl, hade uppnått maximal ämbetstid och kunde inte väljas om. Till efterträdare utsågs broder Markus Fuhrmann som tidigare varit verksam i arbetet för hemlösa i Köln. Enligt uppgifter från den tyska franciskanprovinsen finns i dag ungefär 300 franciskanbröder i landet.

Kathpress 2022-06-12

Detta är en nyhetstext.