Påven: behövs inte två protestantiska kyrkor i Tyskland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus yttrade sig kritiskt och ironiskt om vissa idéer som har framförts inom ramarna för den synodala vägens reformprojekt i Tyskland. I en intervju som publicerades i tisdags upprepade påven skrattande något som han hade sagt till biskop Georg Bätzing, den tyska biskopskonferensens ordförande: ”Det finns en mycket bra protestantisk kyrka i Tyskland. Vi behöver inte ytterligare en”.

Påven beskrev det som ”problematiskt om den synodala vägen utgår från intellektuella, teologiska eliter och om yttre tvång utövar ett mycket starkt inflytande på den”. Utan att nämna några konkreta exempel kontrasterade han detta genom att hänvisa till ”vissa stift där man går den synodala vägen långsamt, tillsammans med de troende, med folket”.

I denna intervju som genomfördes av chefredaktörer för kyrkliga tidskrifter från tio olika länder (däribland Signums pater Ulf Jonsson) underströk påve Franciskus återigen att hans tankar om den synodala vägen finns i det påvliga brevet ”Det pilgrimsvandrande folket i Tyskland”. ”Jag har skrivit brevet själv och behövde en månad för att skriva det färdigt. Jag ville inte blanda in kurian. Jag gjorde det själv. Originalet är på spanska, den tyska versionen är en översättning. Där har jag skrivit vad jag anser.”

I ett annat sammanhang i samma intervju kallade påven kardinal Anders Arborelius för ”en förebild att orientera sig efter”. Biskopen av Stockholm är ”inte rädd för någonting. Han talar med alla och tar inte ställning mot någon. Han strävar alltid efter det som är positivt. Jag tror att en sådan person kan visa oss den rätta vägen”.

Kardinal Anders är en av dem som den 10 mars undertecknade ett öppet kritiskt brev adresserat till ordföranden för den tyska biskopskonferensen med anledning av den synodala vägen.

Kathpress 2022-06-14

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus yttrade sig kritiskt och ironiskt om vissa idéer som har framförts inom ramarna för den synodala vägens reformprojekt i Tyskland. I en intervju som publicerades i tisdags upprepade påven skrattande något som han hade sagt till biskop Georg Bätzing, den tyska biskopskonferensens ordförande: ”Det finns en mycket bra protestantisk kyrka i Tyskland. Vi behöver inte ytterligare en”.

Påven beskrev det som ”problematiskt om den synodala vägen utgår från intellektuella, teologiska eliter och om yttre tvång utövar ett mycket starkt inflytande på den”. Utan att nämna några konkreta exempel kontrasterade han detta genom att hänvisa till ”vissa stift där man går den synodala vägen långsamt, tillsammans med de troende, med folket”.

I denna intervju som genomfördes av chefredaktörer för kyrkliga tidskrifter från tio olika länder (däribland Signums pater Ulf Jonsson) underströk påve Franciskus återigen att hans tankar om den synodala vägen finns i det påvliga brevet ”Det pilgrimsvandrande folket i Tyskland”. ”Jag har skrivit brevet själv och behövde en månad för att skriva det färdigt. Jag ville inte blanda in kurian. Jag gjorde det själv. Originalet är på spanska, den tyska versionen är en översättning. Där har jag skrivit vad jag anser.”

I ett annat sammanhang i samma intervju kallade påven kardinal Anders Arborelius för ”en förebild att orientera sig efter”. Biskopen av Stockholm är ”inte rädd för någonting. Han talar med alla och tar inte ställning mot någon. Han strävar alltid efter det som är positivt. Jag tror att en sådan person kan visa oss den rätta vägen”.

Kardinal Anders är en av dem som den 10 mars undertecknade ett öppet kritiskt brev adresserat till ordföranden för den tyska biskopskonferensen med anledning av den synodala vägen.

Kathpress 2022-06-14

Detta är en nyhetstext.