Ny generalföreståndare för Congregation of Jesus

Den katolska kvinnliga ordensgemenskapen Congregation of Jesus har valt en ny generalföreståndare. Syster Jane Livesey från England efterträder syster Mechthild Meckl från Tyskland, den senare har varit generalföreståndare de senaste nio åren. Syster Livesey har sedan 2003 varit provinsial för den engelska provinsen av Congregation of Jesus. Dessutom valdes en generalvikare, Sr. Elena Gatica Romero (Chile), och tre assistenter till generalföreståndaren: Sr. Elisabeth Kampe (Tyskland), Sr. Prisca Vadakepoondikulam (Indien), Sr. Cecilia Yeom Jaeyoung (Korea).

Valet ägde rum vid den generalkongregation som Congregation of Jesus höll mellan den 3 oktober och den 2 november i den baskiska orten Loyola. Loyola är hemorten för Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola, och Congregation of Jesus har övertagit stora delar av de Konstitutioner som (den manliga) Jesuitorden har. Generalkongregationen är den högsta beslutande instansen och Congregation of Jesus arrangerar en sådan vart nionde år. Påven Benedictus XVI skickade en hälsning brevledes till alla församlade systrar. I brevet uttryckte han sin ”särskilda andliga närhet” och sina ”hjärtliga välgångsönskningar”.

Congregation of Jesus har omkring 1 900 medlemmar världen över. Den av engelskan Mary Ward år 1610 grundade gemenskapen hette tidigare ”De engelska fröknarna”, men ersatte det namnet år 2005 med Congregation of Jesus (Latin: Congregatio Jesu).

Kathpress 2011-11-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kvinnliga ordensgemenskapen Congregation of Jesus har valt en ny generalföreståndare. Syster Jane Livesey från England efterträder syster Mechthild Meckl från Tyskland, den senare har varit generalföreståndare de senaste nio åren. Syster Livesey har sedan 2003 varit provinsial för den engelska provinsen av Congregation of Jesus. Dessutom valdes en generalvikare, Sr. Elena Gatica Romero (Chile), och tre assistenter till generalföreståndaren: Sr. Elisabeth Kampe (Tyskland), Sr. Prisca Vadakepoondikulam (Indien), Sr. Cecilia Yeom Jaeyoung (Korea).

Valet ägde rum vid den generalkongregation som Congregation of Jesus höll mellan den 3 oktober och den 2 november i den baskiska orten Loyola. Loyola är hemorten för Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola, och Congregation of Jesus har övertagit stora delar av de Konstitutioner som (den manliga) Jesuitorden har. Generalkongregationen är den högsta beslutande instansen och Congregation of Jesus arrangerar en sådan vart nionde år. Påven Benedictus XVI skickade en hälsning brevledes till alla församlade systrar. I brevet uttryckte han sin ”särskilda andliga närhet” och sina ”hjärtliga välgångsönskningar”.

Congregation of Jesus har omkring 1 900 medlemmar världen över. Den av engelskan Mary Ward år 1610 grundade gemenskapen hette tidigare ”De engelska fröknarna”, men ersatte det namnet år 2005 med Congregation of Jesus (Latin: Congregatio Jesu).

Kathpress 2011-11-07