Ny ordensmästare för Dominikanorden

The Tablet rapporterar att dominikanorden har valt en ny ordensmästare. Det är 51-årige dominikanbrodern Gerard Timoner från Filippinerna. Han valdes den 13 juli vid generalkapitel i Bien Hoa, Vietnam. Hans senaste uppdrag inom orden innebar särskilt ansvar för orden i Asien och Stilla havsregionen. I just Asien växer kyrkan mycket, och enligt uppgifter från en av broder Timoners föregångare finns det i Vietnam 400 dominikanbröder, 2 500 systrar och 117 000 medlemmar i ordens lekmannagren. I allt större utsträckning kommer män och kvinnor i ordensledningar från andra världsdelar än Europa.

Broder Gerard beskrivs som en glad förkunnare och en kvalificerad teolog. Han sade sig först ha varit tveksam till att åta sig uppdraget, som han valdes till, men känner stöd i ordenssyskonens böner och uppmuntran. Han betonar vikten av evangelisation och framhåller att dominikanorden är just en predikarorden, och förkunnelse är inte bara den konventionella predikan, utan vi predikar med våra liv.

Red. 2019-07-12

Nyheten i The Tablet i dess helhet finns här