Ny rapport: förföljelsen av kristna i världen ökar för fjärde året i rad

Förföljelsen av kristna har ökat på global nivå för fjärde året i rad och i Asien handlar det om en ”snabb ökning”, varnade den kristna evangeliska hjälporganisationen Open Doors när den i onsdags presenterade sin årliga rapport om omfattningen av förföljelsen av kristna i världen.

”De siffror vi visar idag pekar på att en våg av religiös nationalism sveper över världen”, sade Lisa Pearce som är vd för Open Doors i Storbritannien och Irland. ”Nivån på förföljelsen har ökat snabbt i Asien och på den indiska subkontinenten och den drivs av religiös nationalism som myndigheterna ofta har ett tyst överseende med och ibland också aktivt uppmuntrar.”

Årsrapporten om förföljelsen av kristna i världen rankar olika länder på en lista över omfattningen av de värsta förföljelserna, utifrån information som samlats in från människor som är verksamma på fältet och från oberoende experter. Open Doors grundades 1955 av en holländare kallad Broder Andrew som smugglade in biblar till då kommunistiska Östeuropa. Sedan dess har organisationen vuxit och kommit att stödja kristna i 50 länder genom att skicka biblar och annat nödvändigt material, liksom att föra deras talan.

Den totala förföljelsen av kristna har ökat sedan förra året noterar Open Doors i rapporten som också fastslår att ”kristna dödas för sin tro i fler länder än någonsin tidigare” och att de kristna ”som lever i dessa länder behöver stöd av sin familj, Krist kropp, för att kunna få utöva sin tro”. Pakistan stod för de mest dödliga attackerna mot kristna förra året ”till och med mer än i norra Nigeria”, noterade rapporten. Mexiko har också upplevt en våldsvåg mot kristna genom mordet på 23 kristna ledare 2016, liksom kidnappningen och bortförandet av flera präster. Bara under de senaste fyra åren har landet upplevt mer än 15 prästmord.

För 16:e året i rad betecknades dock kommunistdiktaturen Nordkorea som ”den värsta platsen för kristna på jorden” enligt Open Doors. Antalet kristna uppskattas till 300 000 av en befolkning på totalt 25,4 miljoner, och dessa lider av en totalitär polisstat som nära bevakar deras steg och kräver att de tillber den härskande familjen. De kristna måste be helt privat, det vill säga i total avskildhet och utan gemensamma gudstjänster. Om staten upptäcker att en person är kristen kan han eller hon hamna i ett av de hårda koncentrationsläger där sammantaget 50 000 till 75 000 kristna uppskattas lida svåra kval. ”Varje dag var det som om Gud hällde ut alla tio skålar med plågor över oss samtidigt”, avslöjade en kvinna som hade flytt från ett sådant läger, enligt rapporten. ”Så förfärligt var det. Men Gud tröstade också och förde oss samman i en hemlig gemenskap. Varje söndag samlades vi på toaletterna och bad tillsammans.”

Alla länder på tio i topp-listan över de svåraste förföljelserna finns i Asien och Afrika. Somalia hamnar på andra plats, följt av Afghanistan, Pakistan, Sudan, Syrien, Irak, Iran, Jemen och Eritrea. Somalia uppgavs i rapporten ha en nivå på förföljelserna som ”nästan är lika hög som i Nordkorea”. Islam är Somalias statsreligion och alla kristna kommer från en muslimsk bakgrund. Om deras konversion upptäcks kan det leda till trakasserier och även ”summariska halshuggningar”. Lisa Pearce framhöll att om en kristen upptäcks i Somalia ”är det osannolikt att han eller hon överlever dagen”. Därför uppskattas det bara finnas runt hundratalet kristna i ett land med en befolkning på över 11 miljoner. Minst 12 kristna konvertiter mördades i Somalia under 2016, uppgav rapporten. Landet styrs av ett ”klansystem” som ”i grunden [är] laglöst”, vilket innebär att militanta, islamistiska grupper som al-Shabaab kan ”förfölja kristna utan att straffas för det”.

Afghanistan, ett annat klan-samhälle där det är olagligt att vara kristen, är nummer tre på listan. Pakistan kommer på fjärde plats där fler kristna rapporterats ha dödats för sin tro än i något annat land under förra året. Det uppskattas finnas nära fyra miljoner kristna i en befolkning på totalt 196 miljoner. Nära 700 kristna kvinnor och flickor sägs ha bortrövats under 2016, många av dem har utnyttjats sexuellt och tvingats till äktenskap med muslimska män. Landets hårda blasfemilagar, med dödsstraff som möjlighet i straffskalan, innebär återkommande mobbvåld mot kristna och utpekanden om hädelse.

Ökningen av förföljelsen mot kristna är alarmerande i Asien, uppgav Open Doors, vilket inkluderar utvecklingen i världens näst mest befolkade land, Indien, där det rapporteras om 15 olika attacker mot kristna varje vecka men där mörkertalen, på grund av att många offer fruktar för att anmäla övergrepp, befaras vara höga. Minst tio kidnappningar av kristna, tio våldtäkter av kristna kvinnor för deras religiösa tro och över 800 fysiska attacker mot kristna bokförde rapporten för Indiens räkning för förra året. Laos, Bangladesh och Vietnam uppvisade också en ökad religiös-nationalistiskt präglad förföljelse.

För Mellanöstern uppgav rapporten att många kristna har blivit ”fångar i korselden” i krigen i Jemen, Syrien och Irak. ”Det Saudi-understödda inbördeskriget i Jemen har gjort landet till en ödemark där många kristna drabbas, som till exempel de 16 människor som dödades i en attack mot ett kristet sjukhem för äldre och funktionshindrade”, uppgav rapporten. Andra typer av förföljelser inkluderar islamistisk extremism i Afrika söder om Sahara och religiösa rensningar där kristna fördrivits och deras hus sedan förstörts för att de inte ska kunna återvända alls.

Catholic News Agency, 2017-01-12