Ny studie: ofödda barn kan upptäcka olika språk

En ny studie från forskare vid Kansas University i USA har funnit att ofödda barn har möjlighet att skilja mellan olika språk så tidigt som en månad innan de föds. Studien visar att ofödda barn vid en genomsnittlig ålder av åtta månader kan skilja mellan engelska och japanska, även om språken talas av en och samma person.

Totalt 24 gravida amerikanska kvinnor och deras fortfarande inte födda barn deltog i studien som genomfördes av forskare i lingvistik och vars resultat nu har publicerats i den vetenskapliga tidskriften NeuroReport. Som metod användes en teknik kallad MCG med möjligheten att utifrån registrera hjärtslag, andning och andra kroppsrörelser hos foster i livmodern. Enligt de ansvariga för studien har tidigare forskning visat att ett barns språkliga utveckling börjar så tidigt som några få dagar efter födseln, genom att barn som bara är ett par dagar gamla visar sensitivitet gentemot olika språk uttryckt genom olika sugrörelser på napparna när olika språk har talats. Detta ledde forskarna bakom den nu aktuella studien till att fråga sig huruvida språkets rytmiska egenskaper utvecklas före födseln eller inte.

”Foster kan höra saker, inklusive språk, inne i livmodern. Det är dovt men rytmen av språket kan fostret uppfatta ändå”, sade Utako Minai [bilden], docent i lingvistik vid Kansas University och forskningsledare för studien, enligt ett pressmeddelande från universitetet. Tidigare studier har pekat på samma resultat utan att kunna urskilja om de ofödda barnen har reagerat på olika språk eller olika personer som talat. För den nu aktuella studien lät Minai därför en tvåspråkig person göra en inspelning på engelska och en på japanska för att spelas upp för barn i livmodern. Engelska och japanska anses vara rytmiskt distinkta språk.

När de ofödda barnen hörde det bekanta engelska språket förändrades inte deras hjärtrytm men när tal på japanska spelades upp kunde förändringar observeras. ”Våra resultat indikerar att språkutvecklingen börjar i livmodern”, sade Minai och fortsatte: ”Foster ställer in sina öron på språket som de kommer att lära sig prata även innan de föds, utifrån de språksignaler som är tillgängliga för dem inifrån livmodern. Föräldrarnas uttryck av språkets rytmiska egenskaper ger barnen deras första byggstenar för det som sedan blir ett eget språk.” Minai betecknade resultatet som ”extremt intressant” för fortsatt forskning på språkutveckling, men också för andra forskningsområden.

Catholic News Agency, 2017-07-31