Studie visar: fler amerikaner positiva till polygami

En ny undersökning visar att 17 procent av befolkningen i USA anser att polygami [det vill säga månggifte – övers. anm.] kan rättfärdigas moraliskt, vilket framförallt tycks bero på en ökning av acceptansen bland icke-religiösa tillfrågade.

”Även om polygama samhällen ofta motiverar denna livsstil religiöst är det amerikaner som inte identifierar sig med någon religion som nu i högre utsträckning svarar att de accepterar polygami”, sade Andrew Dugan, analytiker vid amerikanska Gallup som genomfört undersökningen, vilken citeras av den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA.

Undersökningen är en större studie av USA-invånarnas värderingar och trosföreställningar vilken publicerades i början av maj. Dugan sade i sin kommentar till den del av undersökningen som avser frågor om familjeetik att medan opinionen om till exempel aborter inte har förändras nämnvärt med åren så har stödet för polygami ökat med 10 procent sedan en motsvarande studie 2003.

Statistiskt sett återfinns de som praktiserar polygami vanligtvis i små sekter inom den mormonska eller muslimska tron, men Dugan menade att den ökning som nu kan skönjas i sympati för polygami bland icke-religiösa amerikaner kan vara en effekt av media och det offentliga klimatet. Han exemplifierade med en TV-dokusåpa som har sänts över hela USA sedan 2010 vid namn ”Sister Wives” [ungefär ”fruar som är systrar” på svenska – övers. anm.] och som framställer en polygam livsstil på ett positivt sätt. Därtill menade Dugan att ökningen sedan den närmast föregående studien 2010 kan ha följt på en förändring av uppfattningen av själva begreppet ”polygami”, från en patriarkalt och maskulint centrerad idé till en genusneutral – en gift individ som bara i sin frihet har mer än en make eller maka.

Dugan sade sig enligt referatet i CNA tvivla på att praktiserandet av polygami ännu skulle ha ökat särskilt mycket, men uttryckte att ökningen av acceptansen för en polygam livsstil är ett resultat av ”den allmänna tendensen för personer som inte är religiöst troende att ha mer liberala ståndpunkter i sådana sociala frågor”.

Catholic News Agency, 2017-08-04