Ny studie om europeiska ungdomars religiositet

av FREDRIK HEIDING
I oktober 2018 äger den biskopliga ungdomssynoden rum i Rom, vilket Signum har rapporterat om vid flera tillfällen. Inför denna ungdomssynod har en studie genomförts om europeiska ungdomars (unga vuxna) religiösa värderingar och praxis. Denna studie presenteras vid Institut Catholique i Paris i dag.

Huvudansvarig för studien är Stephen Bullivant, professor i teologi och religionssociologi vid St. Mary’s University, Twickenham, London, där han är direktor för Benedict XVI Centre for Religion and Society. Bullivant höll en uppskattad gästföreläsning i Newmanhuset i mars förra året med titeln ”Newman on the New Evangelization: A Lesson for the Disappointed?”

Studien heter: Europe’s Young Adults and Religion: Findings from the European Social Survey (2014–2018) to inform the 2018 Synod of Bishops. Den finns tillgänglig via denna länk här

I sammanfattningen lyfts fem resultat fram, och tre av dessa är:

Andelen unga vuxna (16–29 år) utan någon religiös tillhörighet alls är så hög som 91 procent i Tjeckien, 80 procent i Estland, 75 procent i Sverige. Detta ska jämföras med endast en procent i Israel, 17 procent i Polen och 25 procent i Litauen. I Storbritannien är andelen som saknar religiös tillhörighet 70 procent och i Frankrike 64 procent.

Andelen unga vuxna som aldrig deltar i en gudstjänst är 70 procent i Tjeckien, ca 60 procent i Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Belgien. Andelen unga vuxna som säger att de aldrig ber är ca 70 procent i Sverige, Danmark, Estland, Frankrike och Norge.

Statistiken för unga katoliker som deltar i en katolsk mässa varje vecka är följande: 2 procent av unga katoliker i Belgien, 3 procent i Ungern och Österrike, 5 procent i Litauen, 6 procent i Tyskland. Att jämföra med 47 procent i Polen, 27 procent i Portugal, 24 procent i Tjeckien, 24 procent på Irland, 17 procent i Storbritannien och 7 procent i Frankrike.

En mer utförlig artikel om denna studie planeras för publikation i Signums papperstidning.

Fredrik Heiding 2018-03-21