Ny studie visar att katolska predikningar är kortast

En ny amerikansk studie genomförd av ansedda Pew Research Center, presenterad i måndags, visar att många katolska präster följer påven Franciskus uppmaning att hålla sina predikningar korta, i alla fall i relation till andra kristna predikanter.

Pew har gått igenom nära 50 000 predikningar vid söndagsgudstjänsterna i en mängd olika kristna kyrkor och samfund över hela USA under april och maj månad i år och funnit att medianlängden av en predikan var 37 minuter. För katolska präster var motsvarande siffra bara 14 minuter. Enligt analysen är mediantiden längst för predikningarna i historiskt svarta protestantiska gemenskaper med 54 minuter. Genomsnittet för alla protestantiska predikningar hamnade på 25 minuter, medan de i evangelikala församlingar uppgick till 39 minuter.

Vad som menas med ”predikan” är dock inte enkelt att definiera och avgränsa. I en del församlingar, som till exempel inom historiskt svarta protestantiska samfund, inkluderas musikaliska inslag liksom svar från, och dialog med, de troende i bänkarna i det moment som utgörs av predikan, dvs av någon förkunnares särskilda utläggning av lästa Bibeltexter eller genomgång av något specifikt religiöst eller moraliskt tema under gudstjänstliturgin. Det skulle också förklara att tiden blir längre.

Helige Bernardino (1380–1444), franciskanbroder, predikar. Foto: Wikimedia commons.

I samma undersökning har också innehållet i predikningarna analyserats närmare, främst sett till ord och begrepp som används. Pew fann där att 98 procent av alla katolska predikningar innehåller termerna ”Gud” och ”Jesus”. Enda ord som förekommer i 100 procent av alla katolska predikningar är ”säga/säger”. Varje typ av kyrka/samfund visar också prov på unika ord som bara förekommer i predikningar där. Bland katolska präster gäller det till exempel ord som ”stift”, ”Eukaristin” och ”påsk”. En distinkt term bland evangelikala förkunnare var ”evigt helvete”. I historiskt svarta protestantiska församlingar hör gudstjänstbesökarna frasen ”halleluja … kom!”, under det moment i gudstjänsten som utgör predikan, åtta gånger oftare än i något annat samfund.

Påven Franciskus har flera gånger under 2018 offentligt talat om att det är viktigt att katolska präster håller ”väl förberedda” men korta predikningar ”inte längre än tio minuter, tack!”. Pews undersökning visar att de inte ligger mycket långt från det målet.

Catholic News Agency, 2019-12-16

Detta är en nyhetstext, vars källa finns här