Pakistanska Caritas hjälper muslimska bönder

Den katolska hjälporganisationen Caritas i Pakistan har distribuerat gratis utsäde för veteodling till fattiga muslimska bönder söder om Karachi. Bönderna har drabbats av dålig skörd på grund av mindre nederbörd än normalt.

De bor i ett område, som är försummat av regeringen och lokala myndigheter. Det finns ingen elektricitet, gas eller mobiltelefontäckning i detta område.

Caritas menar att målsättning med detta hjälpprogram är att skapa en medvetenhet bland bönderna avseende hunger och tillgänglighet av mat. Hunger betyder inte alltid en tom mage. En annan aspekt är avsaknaden av näringsriktig föda. Detta leder till att människorna blir mer känsliga för infektioner och att den fysiska och mentala utvecklingen försämras. Dessutom reduceras deras arbetskapacitet och ökar risken för tidig död.

Den muslimska kommuniteten för bönderna välkomnade and tackade Caritas för deras initiativ.

Red. 2019-12-15

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här