Ny tyskspråkig bibelöversättning nu även i liturgin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De mer än 30 miljoner katolikerna inom det tyska språkområdet (Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg, Sydtyrolen och östra Belgien) kommer snart att få lyssna till lätt förändrade bibeltexter. Den redan offentliggjorda nyöversättningen av Bibeln ska från och med advent 2018 allteftersom komma in i de liturgiska böckerna, meddelade den tyska biskopskonferensen under tisdagen.

Den reviderade Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift finns sedan december tillgänglig i bokhandeln. Den har utarbetats av teologer, språkvetare och historiker under flera år och ersätter den 30 år gamla första utgåvan. För den moderna översättningen har nya fynd inom textforskningen, en närmare orientering mot urtexten och förändringar i det aktuella språkbruket varit avgörande. Die Einheitsübersetzung är den ”bindande” bibelutgåvan för katolsk liturgi, skola, familj och själavård.

Parallellt med den katolska nyöversättningen presenterade även den evangeliska kyrkan i höstas en nyöversättning av Lutherbibeln.

Kathpress 2017-02-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De mer än 30 miljoner katolikerna inom det tyska språkområdet (Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg, Sydtyrolen och östra Belgien) kommer snart att få lyssna till lätt förändrade bibeltexter. Den redan offentliggjorda nyöversättningen av Bibeln ska från och med advent 2018 allteftersom komma in i de liturgiska böckerna, meddelade den tyska biskopskonferensen under tisdagen.

Den reviderade Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift finns sedan december tillgänglig i bokhandeln. Den har utarbetats av teologer, språkvetare och historiker under flera år och ersätter den 30 år gamla första utgåvan. För den moderna översättningen har nya fynd inom textforskningen, en närmare orientering mot urtexten och förändringar i det aktuella språkbruket varit avgörande. Die Einheitsübersetzung är den ”bindande” bibelutgåvan för katolsk liturgi, skola, familj och själavård.

Parallellt med den katolska nyöversättningen presenterade även den evangeliska kyrkan i höstas en nyöversättning av Lutherbibeln.

Kathpress 2017-02-07