Peter Sandberg doktor i teologi

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

 IMG_1212Peter Sandberg, radiojournalist och producent på Sveriges Radio, har promoverats till hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Många av Signums läsare känner säkerligen igen honom som programledare i Teologiska rummet, Filosofiska rummet och Människor och tro i Sveriges Radios P1.

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet skriver i sin motivering till hedersdoktoratet att Peter Sandberg ”utmärker sig i den svenska mediakulturen genom att på ett nyanserat, insiktsfullt och forskningsrelaterat sätt belysa frågor kring religioner och deras sociala, politiska och kulturella betydelse.” Man säger vidare att han ”har producerat uppskattade program som på ett djuplodande sätt behandlat centrala teologiska frågor” och att hans sätt att leda programmen ”dokumenterar en ingående beläsenhet och djup förståelse för de teologiska problem som diskuteras. Just detta förhållande medför att Sandbergs program håller osedvanligt hög kvalitet” och att de ”erbjuder en unik plattform för en offentlig konstruktiv dialog mellan teologer och filosofer.” Den högtidliga promotionsakten ägde rum i Uppsala domkyrka (eftersom universitetshuset håller på att renoveras) fredagen den 27 januari.

I sin hedersdoktorsföreläsning berättade Peter Sandberg om hur han redan i mitten på 90-talet brukade arbeta som producent för programmet Människor och tro, och hur han under åren kring millennieskiftet kom att tycka att religion och livsåskådning är det mest intressanta fält som en journalist kan verka inom. En viktig vändpunkt för hans intresse blev en reportageresa som han gjorde med religionsvetaren och journalisten Sören Wibeck i USA strax efter terrorattentaten i New York i september 2001. Den fick honom att börja reflektera mera ingående kring religionens roll i det amerikanska samhället, men också i det svenska. Eller som han formulerade det i sin föreläsning: ”För mig har de senaste tjugo åren varit en enda lång bildningsresa. Och det blir så klart bara roligare ju mer kunskap som erövras och kan transponeras om till radioprogram.”

När det gäller tillkomsten av programserien Teologiska rummet så berättade Peter Sandberg i föreläsningen hur han tog initiativet till serien och att att förslaget föll i god jord i ledningen för Sveriges Radio. Den 27 januari 2008 sändes det första programmet: ”Det avhandlade det nätta lilla ämnet Att definiera Gud. K G Hammar var med, liksom jesuitpatern Ulf Jonsson och filosofen Jonna Bornemark. Jag minns att vi bland annat pratade om negativ, eller apofatisk, teologi: att man bara kan säga vad Gud inte är. Jag tyckte att det var en helt revolutionerande tanke!”

Bland de olika infallsvinklar på religiös tro som Sandberg tar upp i Teologiska rummet spelar förhållandet mellan filosofiska och teologiska frågeställningar en central roll. Filosofer och teologer inbjuds att tillsammans reflektera över frågor av religionsfilosofiskt slag, som exempelvis om Gud och det onda, om tro och vetande, och hur man kan tolka teologiska läror gällande Treenigheten, Jesus, eukaristin och så vidare.

Sandberg ser det också som sin uppgift att bidra till att höja bildningsnivån när det gäller sättet att förstå religiösa övertygelser, bland annat för att motverka simplistiska och extremistiska tolkningar av religiös tro: ”Den här bildningsinsatsen är viktig. Jag misstänker att många av de ungdomar som idag radikaliseras inte vet ett skvatt – eller mycket litet – om islam. Precis som kunskapen om kristendomen är svag i vår sekulariserade tidsålder. Att pedagogiskt och populärt beskriva de stora fredliga tankegångarna i respektive religion är kanske ett sätt att rycka ifrån de mörka krafterna tolkningsföreträdet.”

Bland de katolska röster som återkommande har medverkat i Teologiska rummet märks Örjan Ekman, Madeleine Fredell, Erik Helmerson, Ulf Jonsson och Anders Piltz. Ett av de program som Peter Sandberg själv tycker är mest minnesvärt är ett program med tre katolska ordenssystrar: syster Madeleine Fredell från dominikanerna i Stockholm, moder Karin från Sankta Birgittas koster i Vadstena och syster Katarina från Heliga hjärtas kloster i Omberg. Med glimten i ögat berättar han: ”Två av systrarna hade inte varit i någon storstad på många år. De körde vilse redan i Mjölby, där de skulle ta tåget. Väl i Stockholm förenades de med dominikansyster Madeleine Fredell. När de kom till Radiohuset var alla tre uppspelta och fnittriga som tonårstjejer. Det blev ett av de bästa programmen som jag gjort, fyllt med värme, humor, djupt allvar och stark livskänsla.”

Red. 2017-02-07

Här hittar du länken till Sveriges Radio och alla avsnitten av Teologiska rummet

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3109

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

 IMG_1212Peter Sandberg, radiojournalist och producent på Sveriges Radio, har promoverats till hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Många av Signums läsare känner säkerligen igen honom som programledare i Teologiska rummet, Filosofiska rummet och Människor och tro i Sveriges Radios P1.

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet skriver i sin motivering till hedersdoktoratet att Peter Sandberg ”utmärker sig i den svenska mediakulturen genom att på ett nyanserat, insiktsfullt och forskningsrelaterat sätt belysa frågor kring religioner och deras sociala, politiska och kulturella betydelse.” Man säger vidare att han ”har producerat uppskattade program som på ett djuplodande sätt behandlat centrala teologiska frågor” och att hans sätt att leda programmen ”dokumenterar en ingående beläsenhet och djup förståelse för de teologiska problem som diskuteras. Just detta förhållande medför att Sandbergs program håller osedvanligt hög kvalitet” och att de ”erbjuder en unik plattform för en offentlig konstruktiv dialog mellan teologer och filosofer.” Den högtidliga promotionsakten ägde rum i Uppsala domkyrka (eftersom universitetshuset håller på att renoveras) fredagen den 27 januari.

I sin hedersdoktorsföreläsning berättade Peter Sandberg om hur han redan i mitten på 90-talet brukade arbeta som producent för programmet Människor och tro, och hur han under åren kring millennieskiftet kom att tycka att religion och livsåskådning är det mest intressanta fält som en journalist kan verka inom. En viktig vändpunkt för hans intresse blev en reportageresa som han gjorde med religionsvetaren och journalisten Sören Wibeck i USA strax efter terrorattentaten i New York i september 2001. Den fick honom att börja reflektera mera ingående kring religionens roll i det amerikanska samhället, men också i det svenska. Eller som han formulerade det i sin föreläsning: ”För mig har de senaste tjugo åren varit en enda lång bildningsresa. Och det blir så klart bara roligare ju mer kunskap som erövras och kan transponeras om till radioprogram.”

När det gäller tillkomsten av programserien Teologiska rummet så berättade Peter Sandberg i föreläsningen hur han tog initiativet till serien och att att förslaget föll i god jord i ledningen för Sveriges Radio. Den 27 januari 2008 sändes det första programmet: ”Det avhandlade det nätta lilla ämnet Att definiera Gud. K G Hammar var med, liksom jesuitpatern Ulf Jonsson och filosofen Jonna Bornemark. Jag minns att vi bland annat pratade om negativ, eller apofatisk, teologi: att man bara kan säga vad Gud inte är. Jag tyckte att det var en helt revolutionerande tanke!”

Bland de olika infallsvinklar på religiös tro som Sandberg tar upp i Teologiska rummet spelar förhållandet mellan filosofiska och teologiska frågeställningar en central roll. Filosofer och teologer inbjuds att tillsammans reflektera över frågor av religionsfilosofiskt slag, som exempelvis om Gud och det onda, om tro och vetande, och hur man kan tolka teologiska läror gällande Treenigheten, Jesus, eukaristin och så vidare.

Sandberg ser det också som sin uppgift att bidra till att höja bildningsnivån när det gäller sättet att förstå religiösa övertygelser, bland annat för att motverka simplistiska och extremistiska tolkningar av religiös tro: ”Den här bildningsinsatsen är viktig. Jag misstänker att många av de ungdomar som idag radikaliseras inte vet ett skvatt – eller mycket litet – om islam. Precis som kunskapen om kristendomen är svag i vår sekulariserade tidsålder. Att pedagogiskt och populärt beskriva de stora fredliga tankegångarna i respektive religion är kanske ett sätt att rycka ifrån de mörka krafterna tolkningsföreträdet.”

Bland de katolska röster som återkommande har medverkat i Teologiska rummet märks Örjan Ekman, Madeleine Fredell, Erik Helmerson, Ulf Jonsson och Anders Piltz. Ett av de program som Peter Sandberg själv tycker är mest minnesvärt är ett program med tre katolska ordenssystrar: syster Madeleine Fredell från dominikanerna i Stockholm, moder Karin från Sankta Birgittas koster i Vadstena och syster Katarina från Heliga hjärtas kloster i Omberg. Med glimten i ögat berättar han: ”Två av systrarna hade inte varit i någon storstad på många år. De körde vilse redan i Mjölby, där de skulle ta tåget. Väl i Stockholm förenades de med dominikansyster Madeleine Fredell. När de kom till Radiohuset var alla tre uppspelta och fnittriga som tonårstjejer. Det blev ett av de bästa programmen som jag gjort, fyllt med värme, humor, djupt allvar och stark livskänsla.”

Red. 2017-02-07

Här hittar du länken till Sveriges Radio och alla avsnitten av Teologiska rummet

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3109

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)