Nya belägg för Jerusalems undergång år 586 f.Kr.?

Arkeologiska utgrävningar på Sionberget i Jerusalem har nu avslöjat vad som tycks stödja de bibliska uppgifterna att staden förstördes av den babyloniske kungen Nebukadnessar år 586 f.Kr., sedan Judas kung Sidkia gjort uppror mot denne (2 Kung 24:20). Nebukadnessar hade redan tio år tidigare intagit staden men utan att förstöra den. Vad som gör de nya fynden intressanta är framför allt det faktum att smycken, pilspetsar (karakteristiska för 6–500-talen f.Kr.) och krukskärvor har hittats tillsammans i ett asklager. Detta tyder på att det är ett bostadskvarter som bränts ner av erövrarna (2 Kung 25:9) och som man nu står i begrepp att gräva ut.

Dormition Abbey. Sionberget, Jerusalem. Foto: Wikimedia commons.

De fortsatta utgrävningarna försvåras av att lämningar från senare århundraden bildar ett några meter tjockt lager ovanpå de nya fynden. På Sionberget finns bland annat den så kallade Davids grav och benediktinernas Dormition Abbey samt lämningar som kan härstamma från de med Nya testamentet samtida esséerna.

Tord Fornberg 2019-08-14

Källa: Historikern Shimon Gibson enligt Svenska Dagbladet den 14 augusti 2019.