Nya forskarrön: svepduken i Turin innehåller blodspår från tortyroffer

Nya forskarrön pekar på att den berömda svepduken i Turin bär spår av blod från ett tortyroffer och undergräver därmed ytterligare påståenden om att motivet på duken skulle vara målat. Mycket små partiklar som återfunnits på dukens linnefibrer tycks ”vittna om ett scenario som innefattar stort fysiskt lidande och vars offer sedan insveptes med begravningsduken”, sade Elvio Carlino, forskare vid institutet för kristallografi i den italienska staden Bari, vilken ingår i en grupp vetenskapsmän som publicerat nya rön om svepduken.

Dessa partiklar, kallade ”nanopartiklar”, hade en ”särskild struktur, storlek och fördelning” över tyget, sade en annan medlem av gruppen, professor Giulio Fanti från universitetet i Padua. Nanopartiklarna är inte typiska för blodet hos en person som är vid god hälsa. Istället visar de höga nivåer av substanser (kreatinin och ferritin) som utsöndras i blodet hos en person som lider av multipla trauman som till exempel uppstår under tortyr. Därför pekar ”närvaron av dessa biologiska nanopartiklar som vi fann under våra undersökningar på en våldsam död för den man som har svepts i duken”.

Gruppen av vetenskapsmän som nyligen undersökt duken har publicerat sina rön i en amerikansk referensgranskad forskningstidskrift, enligt den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA som också citerar några av forskarna. Rönen motsäger ytterligare påståenden om att motivet på svepduken skulle vara ett målat objekt, påståenden vanliga bland dem som hävdar att duken är en medeltida förfalskning. Blodpartiklarnas karaktär utesluter att de skulle ha ”lagts till på tyget” i efterhand, fastslog professor Fanti.

Elvio Carlino framhöll vidare att dessa nya rön enbart kunde göras ”med hjälp av nyligen utvecklade metoder inom elektronmikroskopin”. De bekräftar hypoteser som tidigare vetenskapliga undersökningar har arbetat med men aldrig haft möjlighet att verifiera, som till exempel biokemisten Alan Adler på 1990-talet.

Den katolska kyrkan har aldrig officiellt uttalat sig om autenticiteten i svepduken som utgör den mest berömda reliken kopplad till Jesus lidande och som nu förvaras i Johannes Döparen-katedralen i Turin. Under sitt besök i katedralen i juni 2015 bad påven Franciskus inför reliken. ”Svepduken drar oss mot ansiktet och kroppen hos den Jesus som lider martyrdöden”, sade påven i ett tal på torget i Turin. ”Samtidigt drar den oss också mot ansiktet hos varje lidande och orättvist anklagad person. Och den drar oss i samma riktning som gåvan av Jesus kärlek.”

Catholic News Agency, 2017-07-14

Länk till den vetenskapliga rapport som denna artikel bygger på:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180487