Nya kardinaler och senaste Signum

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Vatikanen insätts idag, lördag den 20 november, 24 biskopar från 13 olika länder i den katolska kyrkans nästa högsta ämbetsvärdighet – kardinalsvärdigheten. Kardinalskollegiet är ett av påvens viktigaste globala rådgivningsorgan och det är samtidigt den grupp av personer som har till uppgift att välja en ny påve. I ett kommande påveval får dock endast de av kardinalerna rösta som inte hunnit fylla 80 år, vilket just nu är 121 av de nu sammanlagt 203 kardinalerna. Så många kardinaler som nu har det för övrigt aldrig tidigare funnits i kyrkans historia. Bland dagens nyutnämnda kardinaler märks exempelvis ärkebiskopen av München, Reinhard Marx, och chefen för Vatikanens Råd för kristen enhet, schweizaren Kurt Koch. Hela listan på de nya kardinalerna finner man här.

Förutom de nya kardinalerna finns också ett nytt nummer av Signum att uppmärksamma detta veckoslut. Årets sjunde nummer av Signum följer upp invigningen av Newmaninstitutet som högskola genom att publicera professor Hans Joas föreläsning på invigningsdagen om de intellektuella utmaningar som kristendomen står inför idag. Debatten om samvetsfrihet för personal inom svensk sjukvård, rötterna till det svenska kulturarvet, kyrkans politiska roll i Baskien, påvens syn på sexualetiska frågor och Leo Tolstojs 100-årsdag uppmärksammas likaså. Och ytterligare en mängd intressanta bidrag, som Signums prenumeranter kan fördjupa sig i bjuds i det nya numret. Redaktionen önskar prenumeranterna givande läsning.

Ulf Jonsson 2010-11-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Vatikanen insätts idag, lördag den 20 november, 24 biskopar från 13 olika länder i den katolska kyrkans nästa högsta ämbetsvärdighet – kardinalsvärdigheten. Kardinalskollegiet är ett av påvens viktigaste globala rådgivningsorgan och det är samtidigt den grupp av personer som har till uppgift att välja en ny påve. I ett kommande påveval får dock endast de av kardinalerna rösta som inte hunnit fylla 80 år, vilket just nu är 121 av de nu sammanlagt 203 kardinalerna. Så många kardinaler som nu har det för övrigt aldrig tidigare funnits i kyrkans historia. Bland dagens nyutnämnda kardinaler märks exempelvis ärkebiskopen av München, Reinhard Marx, och chefen för Vatikanens Råd för kristen enhet, schweizaren Kurt Koch. Hela listan på de nya kardinalerna finner man här.

Förutom de nya kardinalerna finns också ett nytt nummer av Signum att uppmärksamma detta veckoslut. Årets sjunde nummer av Signum följer upp invigningen av Newmaninstitutet som högskola genom att publicera professor Hans Joas föreläsning på invigningsdagen om de intellektuella utmaningar som kristendomen står inför idag. Debatten om samvetsfrihet för personal inom svensk sjukvård, rötterna till det svenska kulturarvet, kyrkans politiska roll i Baskien, påvens syn på sexualetiska frågor och Leo Tolstojs 100-årsdag uppmärksammas likaså. Och ytterligare en mängd intressanta bidrag, som Signums prenumeranter kan fördjupa sig i bjuds i det nya numret. Redaktionen önskar prenumeranterna givande läsning.

Ulf Jonsson 2010-11-20