Påven: Kondomer är OK i vissa fall

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano publicerar idag, lördagen den 20 november, ett anmärkningsvärt utdrag ur den nya intervjuboken med påven Benedictus XVI som kommer att lanseras på en presskonferens i Rom nu på tisdag. Boken heter ”Världens ljus” (Light of the World) och publiceras samtidigt på åtta olika språk. Boken uppges innehålla ställningstaganden i flera kontroversiella frågor, inklusive frågor rörande preventivmedel, pedofilskandalerna i kyrkan och affären med SSPX-biskopen Williamson.

I det utdrag ur boken som idag har publicerats i Vatikanens dagstidning säger påven att kyrkan kan acceptera användningen av kondomer i vissa bestämda fall, exempelvis för att hindra spridningen av hiv. Påvens ställningstagande innebär en tydlig ändring gentemot kyrkoledningens hittillsvarande uppfattning.

Efter att påven i intervjun förklarat att användning av kondomer kan vara acceptabel i vissa fall, frågar den intervjuande journalisten, Peter Seewald honom: “Menar du alltså att den katolska kyrkan inte är principiellt emot kondomanvändning?” På det följer påvens svar: ”Hon betraktar det förstås inte som en avgörande eller moralisk lösning, men i det ena eller andra fallet kan det trots allt, om avsikten är att minska risken för infektion, vara ett första steg på väg till en annan, mer mänsklig sexualitet.”

Läs mer här om intervjuboken med påven.

Läs påvens uttalande i original på italienska här under rubrilen ”Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi”.

Läs också här, här, här och här, samt på Stockholms katolska stifts hemsida här.

Red., 2010-11-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano publicerar idag, lördagen den 20 november, ett anmärkningsvärt utdrag ur den nya intervjuboken med påven Benedictus XVI som kommer att lanseras på en presskonferens i Rom nu på tisdag. Boken heter ”Världens ljus” (Light of the World) och publiceras samtidigt på åtta olika språk. Boken uppges innehålla ställningstaganden i flera kontroversiella frågor, inklusive frågor rörande preventivmedel, pedofilskandalerna i kyrkan och affären med SSPX-biskopen Williamson.

I det utdrag ur boken som idag har publicerats i Vatikanens dagstidning säger påven att kyrkan kan acceptera användningen av kondomer i vissa bestämda fall, exempelvis för att hindra spridningen av hiv. Påvens ställningstagande innebär en tydlig ändring gentemot kyrkoledningens hittillsvarande uppfattning.

Efter att påven i intervjun förklarat att användning av kondomer kan vara acceptabel i vissa fall, frågar den intervjuande journalisten, Peter Seewald honom: “Menar du alltså att den katolska kyrkan inte är principiellt emot kondomanvändning?” På det följer påvens svar: ”Hon betraktar det förstås inte som en avgörande eller moralisk lösning, men i det ena eller andra fallet kan det trots allt, om avsikten är att minska risken för infektion, vara ett första steg på väg till en annan, mer mänsklig sexualitet.”

Läs mer här om intervjuboken med påven.

Läs påvens uttalande i original på italienska här under rubrilen ”Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi”.

Läs också här, här, här och här, samt på Stockholms katolska stifts hemsida här.

Red., 2010-11-20