Nya tongångar om feminism och komplementaritet

Gian_Lorenzo_Bernini_-_Dove_of_the_Holy_Spiritav LOVISA BERGDAHL
Även värt att uppmärksamma i påven Franciskus skrivelse om familjen, Amoris laetitia, som publicerades i går fredag är det som sägs om könsroller och könens komplementaritet, liksom om feminismen och den sekulära kvinnorörelsen. [Bild: Den helige Ande som en duva, av Giovanni Lorenzo Bernini.]

Påven är tydlig med att den sekulära feminismen och kvinnorörelsen har viktiga bidrag till kyrkan och att dessa bör tas emot: ”vi måste […] se att den helige Ande är verksam i kvinnorörelserna för att tydligare erkänna kvinnors värdighet och rättigheter” (nr 54). Det finns de som vill skylla på kvinnorörelsen för kvinnors missförhållanden, skriver han, men detta är falskt, osant, och en form av manschauvinism (nr 54).

Påven namnger inte vilka feminismer som han anser vara ”ledda av Anden” men tur är väl det. Då kan vi ju avgöra det själva. Det finns ideologier (både feministiska och andra) som kyrkan inte kan bejaka men i det stora hela framträder en tydligt positiv grundhållning till den sekulära kvinnorörelsen.

Visst omfamnar påven en komplementär syn på kön och förespråkar könsskillnad (sexual difference), men även här framträder en annan ton. Han gör inget stort nummer av könens komplementaritet (till skillnad från tidigare apostoliska skrivelser som till exempel Mulieris dignitatem) och inte heller gör han särskilt mycket sociologi av det. Tvärtom. Han ifrågasätter invanda könsroller och påtalar att mannen har en lika viktig roll som kvinnan när det gäller barnens uppfostran (nr 55). Faderns närvaro i hemmet är viktig (nr 55). Ingen man, skriver påven senare, är mindre manlig för att han anpassar sig till hustruns arbetstider:

”It is true that we cannot separate the masculine and the feminine from God’s work of creation, which is prior to all our decisions and experiences, and where biological elements exist which are impossible to ignore. But it is also true that masculinity and femininity are not rigid categories. It is possible, for example, that a husband’s way of being masculine can be flexibly adapted to the wife’s work schedule. Taking on domestic chores or some aspects of raising children does not make him any less masculine” (nr 286).

Ovanstående citat är hämtat från kapitel 7 om barn och barnuppfostran – ”I riktning mot en bättre barnuppfostran” – som även detta är ett mycket läsvärt kapitel, inte minst för alla föräldrar som brottas med de utmaningar som samtiden ställer dem inför.

Lovisa Bergdahl 2016-04-09

Läs hela dokumentet på engelska här via denna länk.

För ytterligare läsning se artikel i America Magazine via denna länk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Gian_Lorenzo_Bernini_-_Dove_of_the_Holy_Spiritav LOVISA BERGDAHL
Även värt att uppmärksamma i påven Franciskus skrivelse om familjen, Amoris laetitia, som publicerades i går fredag är det som sägs om könsroller och könens komplementaritet, liksom om feminismen och den sekulära kvinnorörelsen. [Bild: Den helige Ande som en duva, av Giovanni Lorenzo Bernini.]

Påven är tydlig med att den sekulära feminismen och kvinnorörelsen har viktiga bidrag till kyrkan och att dessa bör tas emot: ”vi måste […] se att den helige Ande är verksam i kvinnorörelserna för att tydligare erkänna kvinnors värdighet och rättigheter” (nr 54). Det finns de som vill skylla på kvinnorörelsen för kvinnors missförhållanden, skriver han, men detta är falskt, osant, och en form av manschauvinism (nr 54).

Påven namnger inte vilka feminismer som han anser vara ”ledda av Anden” men tur är väl det. Då kan vi ju avgöra det själva. Det finns ideologier (både feministiska och andra) som kyrkan inte kan bejaka men i det stora hela framträder en tydligt positiv grundhållning till den sekulära kvinnorörelsen.

Visst omfamnar påven en komplementär syn på kön och förespråkar könsskillnad (sexual difference), men även här framträder en annan ton. Han gör inget stort nummer av könens komplementaritet (till skillnad från tidigare apostoliska skrivelser som till exempel Mulieris dignitatem) och inte heller gör han särskilt mycket sociologi av det. Tvärtom. Han ifrågasätter invanda könsroller och påtalar att mannen har en lika viktig roll som kvinnan när det gäller barnens uppfostran (nr 55). Faderns närvaro i hemmet är viktig (nr 55). Ingen man, skriver påven senare, är mindre manlig för att han anpassar sig till hustruns arbetstider:

”It is true that we cannot separate the masculine and the feminine from God’s work of creation, which is prior to all our decisions and experiences, and where biological elements exist which are impossible to ignore. But it is also true that masculinity and femininity are not rigid categories. It is possible, for example, that a husband’s way of being masculine can be flexibly adapted to the wife’s work schedule. Taking on domestic chores or some aspects of raising children does not make him any less masculine” (nr 286).

Ovanstående citat är hämtat från kapitel 7 om barn och barnuppfostran – ”I riktning mot en bättre barnuppfostran” – som även detta är ett mycket läsvärt kapitel, inte minst för alla föräldrar som brottas med de utmaningar som samtiden ställer dem inför.

Lovisa Bergdahl 2016-04-09

Läs hela dokumentet på engelska här via denna länk.

För ytterligare läsning se artikel i America Magazine via denna länk