Nya uppgifter om McCarrick och Viganò: Vatikanen kan ha känt till missförhållanden redan år 2000

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En högt uppsatt tjänsteman vid Vatikanens statssekretariat ska ha bekräftat att uppgifter om den tidigare, numera avsatte, amerikanske kardinalen Theodore McCarricks sexuella övergrepp lämnades till Vatikanen av en präst i New York så tidigt som år 2000. Detta skrev brittiska Catholic Heraldi lördags. Källan är ett brev som publicerats av nyhetsbyrån Catholic News Service (CNS).

Brevet, som är daterat 11 oktober 2006, från ärkebiskop Leonardo Sandri, dåvarande ställföreträdande chef för allmänna ärenden i statssekretariatet, skickades till fader Boniface Ramsey, kyrkoherde i en katolsk församling i New York City, för att inhämta information om en person som sökte jobb i Vatikanen och som hade studerat till präst vid ett prästseminarium där fader Ramsey tidigare hade varit verksam. I brevet refererar ärkebiskop Sandri till att fader Ramsey i november hela sex år tidigare, det vill säga år 2000, hade lämnat uppgifter om ”allvarliga förhållanden som involverade seminarister” vid seminariet, till Vatikanens nuntie [det vill säga diplomatiskt sändebud – övers. anm.], ärkebiskop Gabriel Montalvo.

Fader Ramsey hade informerat nuntien om klagomål från prästseminarister. Dessa klagomål ska ha kommit till hans kännedom och avsåg sedermera kardinal McCarricks olämpliga relationer till seminarister. I brevet till nuntien beskrivs de olämpliga relationerna i följande ordalag: ”hela verksamheten med att sova med seminarister och allt sådant, den verksamhet som alla känner till”. Fader Ramsey säger till CNS, citerad i Catholic Herald, att ärkebiskop Sandri – som i dag är kardinal och chef för Vatikanens kongregation för Östkyrkorna – i brevet 2006 använde den allmänna och oprecisa formuleringen ”allvarliga förhållanden som involverade seminarister”. Han formulerade sig så helt enkelt eftersom anklagelser mot den tidigare kardinalen vid detta tillfälle var ”för känsliga”. Men, fortsätter fader Ramsey: ”Mitt brev den 22 november 2000 handlade om McCarrick och anklagade ingen seminarist för någonting; det anklagade McCarrick.”

Fader Ramsey fick emellertid aldrig något formellt svar på sitt brev till nuntien år 2000, men säger att han är säker på att brevet hade tagits emot eftersom brevet från ärkebiskop Sandri till honom sex år senare i dess allmänna formuleringar erkände de anklagelser han hade riktat. Denna uppgift skulle då bekräfta vad ärkebiskop Carlo Maria Viganò uppgett i sitt berömda, omdiskuterade och kritiserade memorandum med anklagelser mot den nuvarande påven, om att Vatikanen ska ha haft uppgifter om McCarricks agerande redan år 2000.

I en artikel i italienska La Stampa på tisdagen sägs emellertid nya källor visa att Viganòs påstående att förre påven Benedictus XVI ska ha lagt på McCarrick formella begränsningar, vilka sedan skulle ha upphävts av påven Franciskus, är utan grund. Det handlar varken om begränsningar, straff eller formell order. I stället ska den förre påven i slutet av 2007 ha uttryckt en vilja att McCarrick skulle ”hålla låg profil”, dra sig tillbaka till ett liv i bön, och definitivt flytta från det prästseminarium som han då bodde i. Allt enligt den dåvarande nuntien i USA, Pietro Sambi, som ska ha fått i uppgift från Vatikanen att föra påvens vilja vidare till McCarrick. Något som han ska ha försökt men inte lyckats få McCarrick att följa. Det skulle därmed inte finnas några begränsningar eller order som senare kan ha tagits tillbaka, vilket Viganò påstått i sitt kontroversiella brev.

Red. 2018-09-11

Källor: Catholic Herald 2018-09-08 här och La Stampa/Vatican Insider 2018-09-11 här

För bakgrund, läs inlägg på Signums hemsida här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En högt uppsatt tjänsteman vid Vatikanens statssekretariat ska ha bekräftat att uppgifter om den tidigare, numera avsatte, amerikanske kardinalen Theodore McCarricks sexuella övergrepp lämnades till Vatikanen av en präst i New York så tidigt som år 2000. Detta skrev brittiska Catholic Heraldi lördags. Källan är ett brev som publicerats av nyhetsbyrån Catholic News Service (CNS).

Brevet, som är daterat 11 oktober 2006, från ärkebiskop Leonardo Sandri, dåvarande ställföreträdande chef för allmänna ärenden i statssekretariatet, skickades till fader Boniface Ramsey, kyrkoherde i en katolsk församling i New York City, för att inhämta information om en person som sökte jobb i Vatikanen och som hade studerat till präst vid ett prästseminarium där fader Ramsey tidigare hade varit verksam. I brevet refererar ärkebiskop Sandri till att fader Ramsey i november hela sex år tidigare, det vill säga år 2000, hade lämnat uppgifter om ”allvarliga förhållanden som involverade seminarister” vid seminariet, till Vatikanens nuntie [det vill säga diplomatiskt sändebud – övers. anm.], ärkebiskop Gabriel Montalvo.

Fader Ramsey hade informerat nuntien om klagomål från prästseminarister. Dessa klagomål ska ha kommit till hans kännedom och avsåg sedermera kardinal McCarricks olämpliga relationer till seminarister. I brevet till nuntien beskrivs de olämpliga relationerna i följande ordalag: ”hela verksamheten med att sova med seminarister och allt sådant, den verksamhet som alla känner till”. Fader Ramsey säger till CNS, citerad i Catholic Herald, att ärkebiskop Sandri – som i dag är kardinal och chef för Vatikanens kongregation för Östkyrkorna – i brevet 2006 använde den allmänna och oprecisa formuleringen ”allvarliga förhållanden som involverade seminarister”. Han formulerade sig så helt enkelt eftersom anklagelser mot den tidigare kardinalen vid detta tillfälle var ”för känsliga”. Men, fortsätter fader Ramsey: ”Mitt brev den 22 november 2000 handlade om McCarrick och anklagade ingen seminarist för någonting; det anklagade McCarrick.”

Fader Ramsey fick emellertid aldrig något formellt svar på sitt brev till nuntien år 2000, men säger att han är säker på att brevet hade tagits emot eftersom brevet från ärkebiskop Sandri till honom sex år senare i dess allmänna formuleringar erkände de anklagelser han hade riktat. Denna uppgift skulle då bekräfta vad ärkebiskop Carlo Maria Viganò uppgett i sitt berömda, omdiskuterade och kritiserade memorandum med anklagelser mot den nuvarande påven, om att Vatikanen ska ha haft uppgifter om McCarricks agerande redan år 2000.

I en artikel i italienska La Stampa på tisdagen sägs emellertid nya källor visa att Viganòs påstående att förre påven Benedictus XVI ska ha lagt på McCarrick formella begränsningar, vilka sedan skulle ha upphävts av påven Franciskus, är utan grund. Det handlar varken om begränsningar, straff eller formell order. I stället ska den förre påven i slutet av 2007 ha uttryckt en vilja att McCarrick skulle ”hålla låg profil”, dra sig tillbaka till ett liv i bön, och definitivt flytta från det prästseminarium som han då bodde i. Allt enligt den dåvarande nuntien i USA, Pietro Sambi, som ska ha fått i uppgift från Vatikanen att föra påvens vilja vidare till McCarrick. Något som han ska ha försökt men inte lyckats få McCarrick att följa. Det skulle därmed inte finnas några begränsningar eller order som senare kan ha tagits tillbaka, vilket Viganò påstått i sitt kontroversiella brev.

Red. 2018-09-11

Källor: Catholic Herald 2018-09-08 här och La Stampa/Vatican Insider 2018-09-11 här

För bakgrund, läs inlägg på Signums hemsida här och här