Sveriges kristna råd uppmanar till bön för Sverige

Dagen efter riksdagsvalet samlades Sveriges kristna råds styrelse till sammanträde. I ljuset av det mycket jämna valresultatet, sett till de politiska blocken, valde styrelsen att gå ut med en uppmaning till bön inför regeringsförhandlingarna. Uppmaningen, riktad till Sveriges kristna, är att be gemensamt med början i högmässa/huvudgudstjänst nu på söndag 16 september och fortsatt till dess att en ny regering finns på plats.

Styrelsen gläds åt det höga valdeltagandet, men ser också behov av nytänkande när det gäller såväl kortsiktiga som långsiktiga utmaningar i Sverige. ”Sverige behöver en modig strävan efter det gemensamma bästa”, skriver Sveriges kristna råd i sitt uttalande.

Initiativet har, precis som när en liknande uppmaning gick ut från SKR i december 2014, väckt uppmärksamhet också i sekulär press. Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn deltog på morgonen 11 september Morgonpasset i Sveriges Television (vid ungefär klockan 06:08) för att ge bakgrunden och läste då en del av bönen i sändningen.

Bön efter valet:

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. 

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.

Red. 2018-09-11

Källa: Sveriges kristna råd, via länken här

Se också svt.play här och Aftonbladet här och Svenska Dagbladet här