Nytt blodprov ett hot mot ofödda barn med Downs syndrom?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Organisationen Aktion Leben kräver ett tydligt samhälleligt erkännande av människor med Downs syndrom. Detta med anledning av marknadsföringen av ett nytt blodprov för gravida, med vilket man kan upptäcka Downs syndrom hos ofödda barn. ”Människor med Downs syndrom utgör inget hot, som man snabbast möjligt måste upptäcka och avlägsna”, betonade Aktion Lebens generalsekreterare Martina Kronthaler i ett radioprogram under onsdagen. Det nya blodprovet handlar om att ”spåra upp och sortera ut” människor med Downs syndrom, menade Kronthaler: ”Det är en omänsklig utveckling. Vi måste skapa ett klimat där barn med Downs syndrom är självständiga och välkomna medlemmar i vårt samhälle.”

Aktion Leben varnar för att testet sätter press på föräldrarna. ”När de hamnar i en sådan situation lämnas de ofta ensamma. Vi kräver därför en obligatorisk hänvisning till icke-vägledande (non-directive counseling), specialiserade rådgivande organ, där föräldrar kan få omfattande och kvalificerad information”, betonade Kronthaler. Målet måste vara att barn med Downs syndrom ska kunna leva ett själständigt liv i enlighet med sina förutsättningar.

Det molekylärgenetiska testet kommer inom kort att lanseras i Tyskland, Österrike, Lichtenstein och Schweiz. Det uppfyller ”alla juridiska riktlinjer” och bör därför ”snarast möjligt” kunna erbjudas gravida från den 12:e graviditetsveckan, förklarade den tyska producenten i tisdags.

Kritiker inom handikapprörelser och kyrkor kritiserar att testet enbart är till för att abortera handikappade barn. Sålunda varnar den tyska biskopskonferensens bioetiska kommission, via biskop Gebhard Fürst, för de riskfyllda etiska och samhälleliga följderna av blodprovet. Med det nya blodtestet för Downs syndrom sänks tröskeln ”för utsorterandet av oönskade människor oerhört”.

Förespråkare för testet hävdar däremot att blodprovet innebär att man kan undvika mer riskfyllda ingrepp som fostervattenprov. Målet för de nya åtgärderna är inte abort utan tidig medicinsk hjälp. ”Man måste komma ihåg att testet också räddar liv. Man kan inte tillåta ett ingrepp som innebär en viss risk för missfall bara för att det inte ska finnas färre barn med Downs syndrom”, säger Markus Hengstschläger, genetiker och vice ordförande i Bundeskanslersämbetets bioetikkommission i en artikel i Die Presse på onsdagen.

Kathpress 2012-08-01

Aktion Leben

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Organisationen Aktion Leben kräver ett tydligt samhälleligt erkännande av människor med Downs syndrom. Detta med anledning av marknadsföringen av ett nytt blodprov för gravida, med vilket man kan upptäcka Downs syndrom hos ofödda barn. ”Människor med Downs syndrom utgör inget hot, som man snabbast möjligt måste upptäcka och avlägsna”, betonade Aktion Lebens generalsekreterare Martina Kronthaler i ett radioprogram under onsdagen. Det nya blodprovet handlar om att ”spåra upp och sortera ut” människor med Downs syndrom, menade Kronthaler: ”Det är en omänsklig utveckling. Vi måste skapa ett klimat där barn med Downs syndrom är självständiga och välkomna medlemmar i vårt samhälle.”

Aktion Leben varnar för att testet sätter press på föräldrarna. ”När de hamnar i en sådan situation lämnas de ofta ensamma. Vi kräver därför en obligatorisk hänvisning till icke-vägledande (non-directive counseling), specialiserade rådgivande organ, där föräldrar kan få omfattande och kvalificerad information”, betonade Kronthaler. Målet måste vara att barn med Downs syndrom ska kunna leva ett själständigt liv i enlighet med sina förutsättningar.

Det molekylärgenetiska testet kommer inom kort att lanseras i Tyskland, Österrike, Lichtenstein och Schweiz. Det uppfyller ”alla juridiska riktlinjer” och bör därför ”snarast möjligt” kunna erbjudas gravida från den 12:e graviditetsveckan, förklarade den tyska producenten i tisdags.

Kritiker inom handikapprörelser och kyrkor kritiserar att testet enbart är till för att abortera handikappade barn. Sålunda varnar den tyska biskopskonferensens bioetiska kommission, via biskop Gebhard Fürst, för de riskfyllda etiska och samhälleliga följderna av blodprovet. Med det nya blodtestet för Downs syndrom sänks tröskeln ”för utsorterandet av oönskade människor oerhört”.

Förespråkare för testet hävdar däremot att blodprovet innebär att man kan undvika mer riskfyllda ingrepp som fostervattenprov. Målet för de nya åtgärderna är inte abort utan tidig medicinsk hjälp. ”Man måste komma ihåg att testet också räddar liv. Man kan inte tillåta ett ingrepp som innebär en viss risk för missfall bara för att det inte ska finnas färre barn med Downs syndrom”, säger Markus Hengstschläger, genetiker och vice ordförande i Bundeskanslersämbetets bioetikkommission i en artikel i Die Presse på onsdagen.

Kathpress 2012-08-01

Aktion Leben