Nytt mirakel som tillskrivs kardinal Newman undersöks

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

John_Henry_Newman_Reading_a_BookÄrkebiskop Bernard Longley i Birmingham, England, välkomnar rapporten om att Vatikanen inlett en undersökning av ett möjligt andra mirakel, som torde kunna leda till kanonisering av den salige kardinal John Henry Newman. Han uttryckte sin glädje över att processen nu kan fortsätta. En följd kunde möjligen bli att detta sporrar katolikerna att be för kanoniseringen av passionistpatern, den salige Dominic Barberi, som var den som tog upp anglikanen John Henry Newman i katolska kyrkan 1845.

”Den salige kardinal Newman har efterlämnat ett rikt andligt arv – inte bara i form av två kommuniteter tillhörande Oratorianernas kongregation – utan även kyrkan som helhet, såväl nationellt som internationellt.” […]

Ärkebiskopen tog till orda efter att det katolska veckomagasinet The Tablet offentliggjort att ärkestiftet Chicago i USA håller på att undersöka ett fall av ett oförklarligt tillfrisknande av en ung amerikansk mor, som bett om kardinal Newmans förböner, sedan hon drabbats av en ”livshotande graviditet”. Läkarna som behandlat henne kan inte förklara den unga kvinnliga juristens plötsliga och fullständiga tillfrisknande.

Dokumentationen om hennes fall har nu överlämnats till den kongregation i Vatikanen, som har till uppgift att ta ställning till frågor om kanonisering. Om teologerna och läkarna kommer fram till att helandet är ett gudomligt tecken på Newmans helighet, kommer påven att föreslås kanonisera honom som det första engelska helgonet sedan 1970 och det första brittiska sedan 1976.

Normalt erfordras två verifierade mirakler för att en kandidat skall kunna helgonförklaras. Newman blev saligförklarad i Cofton Park, Birmingham, av Benedictus XVI 2010, sedan Vatikanen godkänt det första miraklet, som gällde det oförklarliga tillfrisknandet av Jack Sullivan, en handikappad, amerikan som nio år tidigare helats efter en ryggradssjukdom, som gjort honom ”dubbelvikt”.

Ett tidigare påstått mirakel efter Newmans förböner, beträffande en baby i Mexiko, godkändes inte och både kongregationen och Vatikanen har hittills inte velat avslöja de närmare detaljerna i fallet. Men om det nya fallet klarar granskningen kommer kardinal Newmans rykte som en av de mest framstående engelsmännen i sin generation att befästas. […]

”Han var en man vars hela liv och hjärta underkastade sig för Guds och Kristi sanning”, sade biskop Philip Egan av Portsmouth. ”Han stod helt och hållet för Guds ord, vilket jag tycker är viktigt att betona i en tid präglad relativism och liberalism, en person som leddes av sanning, fastän det kostade honom mycket personligt lidande. Vi kan inte på förhand veta vad granskningen kommer att leda till, men vi kan be att England får ett nytt helgon, vars liv och vittnesbörd var intimt förknippade med kända platser som London, Oxford och Birmingham.” […]

I Vatikanen undersöker man också ett antal andra potentiella helgongestalter: passionistpatern Ignatius Spencer, en släkting till prinsarna William och Henry via mödernet på Lady Diana; Moder Elizabeth Prout, grundaren av passionistsystrarna, som arbetade bland de fattiga i Manchester, vidare Frances Taylor, ”helgonet i Soho”, en kollega till Florence Nightingale, samt Moder Riccarda Beauchamp Hambrough, en birgittinsyster, som hjälpte till att rädda judar undan nazisterna under andra världskriget.

Catholic Herald, 2016-01-22

Nyheten i sin helhet finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

John_Henry_Newman_Reading_a_BookÄrkebiskop Bernard Longley i Birmingham, England, välkomnar rapporten om att Vatikanen inlett en undersökning av ett möjligt andra mirakel, som torde kunna leda till kanonisering av den salige kardinal John Henry Newman. Han uttryckte sin glädje över att processen nu kan fortsätta. En följd kunde möjligen bli att detta sporrar katolikerna att be för kanoniseringen av passionistpatern, den salige Dominic Barberi, som var den som tog upp anglikanen John Henry Newman i katolska kyrkan 1845.

”Den salige kardinal Newman har efterlämnat ett rikt andligt arv – inte bara i form av två kommuniteter tillhörande Oratorianernas kongregation – utan även kyrkan som helhet, såväl nationellt som internationellt.” […]

Ärkebiskopen tog till orda efter att det katolska veckomagasinet The Tablet offentliggjort att ärkestiftet Chicago i USA håller på att undersöka ett fall av ett oförklarligt tillfrisknande av en ung amerikansk mor, som bett om kardinal Newmans förböner, sedan hon drabbats av en ”livshotande graviditet”. Läkarna som behandlat henne kan inte förklara den unga kvinnliga juristens plötsliga och fullständiga tillfrisknande.

Dokumentationen om hennes fall har nu överlämnats till den kongregation i Vatikanen, som har till uppgift att ta ställning till frågor om kanonisering. Om teologerna och läkarna kommer fram till att helandet är ett gudomligt tecken på Newmans helighet, kommer påven att föreslås kanonisera honom som det första engelska helgonet sedan 1970 och det första brittiska sedan 1976.

Normalt erfordras två verifierade mirakler för att en kandidat skall kunna helgonförklaras. Newman blev saligförklarad i Cofton Park, Birmingham, av Benedictus XVI 2010, sedan Vatikanen godkänt det första miraklet, som gällde det oförklarliga tillfrisknandet av Jack Sullivan, en handikappad, amerikan som nio år tidigare helats efter en ryggradssjukdom, som gjort honom ”dubbelvikt”.

Ett tidigare påstått mirakel efter Newmans förböner, beträffande en baby i Mexiko, godkändes inte och både kongregationen och Vatikanen har hittills inte velat avslöja de närmare detaljerna i fallet. Men om det nya fallet klarar granskningen kommer kardinal Newmans rykte som en av de mest framstående engelsmännen i sin generation att befästas. […]

”Han var en man vars hela liv och hjärta underkastade sig för Guds och Kristi sanning”, sade biskop Philip Egan av Portsmouth. ”Han stod helt och hållet för Guds ord, vilket jag tycker är viktigt att betona i en tid präglad relativism och liberalism, en person som leddes av sanning, fastän det kostade honom mycket personligt lidande. Vi kan inte på förhand veta vad granskningen kommer att leda till, men vi kan be att England får ett nytt helgon, vars liv och vittnesbörd var intimt förknippade med kända platser som London, Oxford och Birmingham.” […]

I Vatikanen undersöker man också ett antal andra potentiella helgongestalter: passionistpatern Ignatius Spencer, en släkting till prinsarna William och Henry via mödernet på Lady Diana; Moder Elizabeth Prout, grundaren av passionistsystrarna, som arbetade bland de fattiga i Manchester, vidare Frances Taylor, ”helgonet i Soho”, en kollega till Florence Nightingale, samt Moder Riccarda Beauchamp Hambrough, en birgittinsyster, som hjälpte till att rädda judar undan nazisterna under andra världskriget.

Catholic Herald, 2016-01-22

Nyheten i sin helhet finns här