Påven ber kristna från andra konfessioner om förlåtelse

Påven Franciskus har bett om förlåtelse för den orätt som katoliker har tillfogat dem som tillhör andra konfessioner. ”Vi kan inte sudda bort det som skett, men vi vill inte tillåta att tyngden från gamla synder ska fortsätta att förgifta vårt förhållande”, sade påven på måndagskvällen vid en ekumenisk kvällsgudstjänst i Rom. Han bar samtidigt om förlåtelse för ”kyrkosplittringens synd”. De är ”ett öppet sår i Kristi kropp”.

Franciskus sade i basilikan San Paolo fuori le Mura: ”Som biskop av Rom och som herde för den katolska kyrkan ber jag om barmhärtighet och förlåtelse för att katoliker gentemot andra kristna har betett sig på ett sätt som står i strid mot evangeliet”.

Som avslutning av böneveckan för kristen enhet uppmanade Franciskus också katolikerna att be kristna från andra konfessioner om förlåtelse för nya och gamla förolämpningar.

Franciskus har redan flera gånger tidigare bett medlemmar av andra kristna konfessioner om förlåtelse. Senast bad han om ursäkt i november i samband med ett besök hos den evangelisk-lutherska församlingen i Rom. I juni 2015 bad han valdensarna om förlåtelse, i juli 2014 de evangelikala.

Påven betonade vidare inför högt uppsatta företrädare för de olika kyrkorna att den ekumeniska dialogen inte bara får föras på teologisk expertnivå. På vägen om de kristnas fullständiga och synliga enhet handlar det om att låta Gud själv handla. ”Om de kristna från de olika kyrkorna lyssnar till Guds ord, och försöker att omsätta det i handling, så tar de därigenom verkligt viktiga steg mot enheten”, sade Franciskus. Bortom de nuvarande skillnaderna mellan de olika kristna konfessionerna blir det då påtagligt att ”det kristna livets ursprung alltid är Guds kallelse”.

Minolta DSC

Redan nu kan kristna samarbeta på många olika sätt för att gemensamt förkunna Jesu budskap. ”Och genom att vi arbetar tillsammans och vandrar denna väg, märker vi att vi redan är förenade i Herrens namn.” Franciskus påminde i detta sammanhang om att han och företrädare för de olika kyrkorna och församlingarna i Rom tillsammans hade gått igenom den heliga porten i San Paolo fuori le Mura. Han nämnde särskilt metropolit Gennadios, som representant för de ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel, och den anglikanske ärkebiskopen David Moxon, som representerade den anglikanska kyrkogemenskapens överhuvud, ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby.

Kathpress 2016-01-25