O helga natt – de flesta amerikaner tror på julevangeliet

Julsångerna speglar en verklighet för de flesta amerikaner som tror på den historiska sanningshalten i flera av evangeliets beskrivningar av Jesu Kristi födelse. En undersökning som institutet Pew Research Center publicerade i mitten av december visar en ”utbredd tro på Bibelns julberättelse” bland allmänheten i USA.

Ungefär 73 procent av alla tillfrågade sade att de tror att Jesus Kristus föddes av en jungfru, medan 74 procent tror att en ängel förkunnade Jesu födelse för herdarna, 75 procent tror på de tre vise männens besök och 81 procent att Jesusbarnet lades i en krubba.

Ungefär 86 procent av undersökningens katolska respondenter sa att de tror på jungfrufödelsen, jämfört med 91 procent av protestanterna. Ungefär 90 procent av katolikerna instämde i att ängeln förkunnat Jesu födelse för herdarna, 92 procent att Jesus lades i en krubba och 84 procent att de vise männen, vägledda av en stjärna, kom med gåvor till Jesus.

Kvinnor och äldre respondenter var i undersökningen något mer benägna att uttrycka sin tro på jungfrufödelsen, i likhet med regelbundna gudstjänstbesökare och dem med high school-utbildning eller mindre. Bland svarande utan religiös koppling uppgav ändå ungefär 30 procent att de tror på jungfrufödelsen.

Undersökningen bland 1507 vuxna i hela USA genomfördes i början av december och har en felmarginal på 2,9 procent plus eller minus. Frågorna handlade också om favoritsysselsättning under helgerna och hur människor känner inför att ge julklappar.

Ungefär 48 procent av katolikerna svarade att de ser fram emot att delta i gudstjänster som en del av helgaktiviteterna till jul, jämfört med 57 procent av protestanterna. Undersökningen fann vidare att de flesta amerikaner generellt sympatiserar med att religiösa symboler, som till exempel julkrubbor, finns i offentliga utrymmen, även om några påpekar att sådana bör kompletteras med symboler från andra religiösa inriktningar.

Catholic News Agency (CNA) 2014-12-16