Ökad oro för förföljelser av religiösa minoriteter i Indien

En ökning av attackerna från radikala hinduer mot medlemmar av religiösa minoriteter i Indien, framförallt kristna och muslimer, väcker oro runt om i landet och många kräver nu mer konkreta åtgärder från regeringen.

”Våldet har ökat exponentiellt” sedan i våras och ”regeringen har inför parlamentet medgett att det i år har ägt rum mer än 560 fall av våld mot religiösa minoriteter i landet, i vilka minst 110 personer har dödats”, säger dr John Dayal till nyhetsbyrån CNA, och understryker samtidigt att det finns ett mörkertal av okänd storlek.

Dr Dayal är medlem av det Nationella Integrationsrådet under den Indiska regeringen och tidigare ordförande för Indiens katolska förbund. Han framhåller att det mesta av våldet har kopplingar till en radikal hinduisk grupp kallad RSS eller ”the Sangh”.

Denna grupp är, enligt Dayal, en ”extremt fundamentalistisk och en ofta våldsam politisk organisation” på den yttersta högerkanten, utan officiell, rättslig status i Indien. Men den har ändå starka band med Indiens styrande parti BJP. Enligt BBC News har RSS, som grundades 1925 med målet att etablera ”hindutva” eller ”hinduiskhet”, blivit förbjuden tre gånger efter Indiens självständigheter, förbud som alla i efterhand har hävts. Gruppens kritiker anklagar den för att vara en sekteristisk, militant grupp som tror på hinduernas överlägsenhet och ”predikar hat” mot muslimska och kristna minoriteter.

Bland de våldshandlingar som utförts återfinns hindrande av kristna från att få resa in i vissa orter, attacker mot personer och kyrklig egendom och direkta tvångskonversioner till hinduismen. Det rapporteras bl a att när kristna i byn Madota av de lokala myndigheterna kallades till ett möte dök ingen myndighetsföreträdare upp men däremot en grupp hinduextremister som började misshandla 15 av de församlade personerna så att 12 behövde läkarvård, sju av dem med allvarliga skador. En mordbrand i en katolsk kyrka i huvudstaden Delhi nyligen tros också ha kopplingar till gruppen.

Det finns oro för att antalet dåd initierade av RSS har ökat på grund av valet av Narendra Modi till premiärminister i Indien i maj. Efter att tidigare ha varit knuten till gruppen oroar sig många för att Modi egentligen ger den fria tyglar. Fastän han vid flertalet tillfällen har informerats om incidenterna har Modi ”inte gett någon indikation, vare sig i ord eller handling, på att han avser tygla dessa element och icke-officiella aktörer och deras fientligheter gentemot religiösa minoriteter”, förklarar Dayal.

”Trots våra många vädjanden till honom de senaste veckorna har Modi varit tyst om attacker mot kyrkor och tvångskonversioner av muslimer genomförda av RSS-medlemmar”, säger han och tillägger att sådana ”konversioner” istället har filmats och dominerat lokala och nationella nyhetssändningar. ”Staten verkar inte vilja agera mot dessa grupper”, fortsätter Dayal.

Samtidigt som hinduer utgör en majoritet i Indien (80 procent) är landet inte någon hinduisk stat, framhåller Dayal, men noterar att lagar och regler ofta tänjs för att skydda radikala gruppers handlingar. Polisen tycks t ex aldrig finna tillräckliga bevis som kan hålla inför rätta: ”Vittnen hotas och kriminaltekniska krav förbigås.”

För att behålla ett mångreligiöst samhälle med respekt för minoriteters rättigheter behövs en starkare rättsstat, förklarar Dayal, vilket inkluderar att ge minoriteter en större representation inom poliskåren, domstolarna och den högre administrationen.

”Regeringen får inte genom ord och handling sända signalen att den stöder dessa hindugrupperingar. Det måste till en nolltolerans-politik mot religiöst grundad våldsanvändning och hatpropaganda.”

Catholic News Agency 2014-12-19