Obama-kritiker blir biskop

William Edward Lori, 60 år gammal, tidigare biskop i Bridgeport, utnämndes i tisdags till ny ärkebiskop i Baltimore av påven Benedictus XVI. Denne teolog som härstammar från Louisville i Kentucky är en ledande företrädare för USA:s katolikers motstånd mot Obama administrationens utvidgning av stödet till familjeplanering. I denna roll företräder han också ”Ad hoc kommissionen för religionsfrihet” i USA:s biskopskonferens.

Som en auktoritet inom kyrkorätten i sitt land spelade Lori en viktig roll vid utarbetandet av biskopskonferensens politik av nolltolerans efter missbruksskandalerna 2002.

Som det äldsta biskopssätet i Förenta Staterna åtnjuter Baltimore ett särskilt högt anseende. Av de 15 biskopar som sedan 1789 haft det ämbetet, har fyra blivit kardinaler. Loris föregångare Edwin O’Brien utnämndes i november till Stormästare av Riddarorden av den Heliga Graven i Jerusalem och erhöll i februari kardinalsvärdighet.

Enligt den statliga förordningen om sjukförsäkring som presenterades i januari skall företagare även bekosta åtgärder för ”reproduktiv hälsa” för sina anställda, vilket även innefattar preventivmedel. Religiösa samfund är visserligen undantagna från förordningen, men den omfattar även de verksamheter som drivs med konfessionellt huvudmannaskap såsom sjukhus och skolor.

Enligt uppgifter i medier kommenterar Lori denna förordning så att det vore lika absurt som att ”gå in i en koscher delikatessaffär och be att få en skinksmörgås.”

Den kommission Lori leder har, enligt ordförande för USA:s biskopskonferens kardinal Timothy Dolan, till uppgift att granska de tendenser i lagstiftningen där religiösa värden och föreställningar hotar att komma i kläm. Som exempel nämner han abort och homosexuella äktenskap. Med Dolans ord har kommissionen som mål att tillsammans med andra organisationer, ekumeniskt och interreligiöst, bygga upp en ”gemensam front” för att försvara religionsfriheten i USA.

Kathpress 2012-03-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

William Edward Lori, 60 år gammal, tidigare biskop i Bridgeport, utnämndes i tisdags till ny ärkebiskop i Baltimore av påven Benedictus XVI. Denne teolog som härstammar från Louisville i Kentucky är en ledande företrädare för USA:s katolikers motstånd mot Obama administrationens utvidgning av stödet till familjeplanering. I denna roll företräder han också ”Ad hoc kommissionen för religionsfrihet” i USA:s biskopskonferens.

Som en auktoritet inom kyrkorätten i sitt land spelade Lori en viktig roll vid utarbetandet av biskopskonferensens politik av nolltolerans efter missbruksskandalerna 2002.

Som det äldsta biskopssätet i Förenta Staterna åtnjuter Baltimore ett särskilt högt anseende. Av de 15 biskopar som sedan 1789 haft det ämbetet, har fyra blivit kardinaler. Loris föregångare Edwin O’Brien utnämndes i november till Stormästare av Riddarorden av den Heliga Graven i Jerusalem och erhöll i februari kardinalsvärdighet.

Enligt den statliga förordningen om sjukförsäkring som presenterades i januari skall företagare även bekosta åtgärder för ”reproduktiv hälsa” för sina anställda, vilket även innefattar preventivmedel. Religiösa samfund är visserligen undantagna från förordningen, men den omfattar även de verksamheter som drivs med konfessionellt huvudmannaskap såsom sjukhus och skolor.

Enligt uppgifter i medier kommenterar Lori denna förordning så att det vore lika absurt som att ”gå in i en koscher delikatessaffär och be att få en skinksmörgås.”

Den kommission Lori leder har, enligt ordförande för USA:s biskopskonferens kardinal Timothy Dolan, till uppgift att granska de tendenser i lagstiftningen där religiösa värden och föreställningar hotar att komma i kläm. Som exempel nämner han abort och homosexuella äktenskap. Med Dolans ord har kommissionen som mål att tillsammans med andra organisationer, ekumeniskt och interreligiöst, bygga upp en ”gemensam front” för att försvara religionsfriheten i USA.

Kathpress 2012-03-20