Offentliggjorda dokument om katolska kyrkans roll i konflikten på Nordirland

Den katolska kyrkan hade en betydelsefull roll när konflikten på Nordirland avtrappas något på 1980-talet. Det visar den brittiska regeringens dokument som nu offentliggjorts för första gången. Enligt det 30 år gamla arkivmaterialet, som det brittiska nationalarkivet offentliggjorde i dag, fredag den 30 december, mötte den irländske kardinalen Tomas O Fiaich (1923–1990) den brittiska premiärministern Margaret Thatcher sommaren 1981. De diskuterade den dåvarande hungerstrejken som häktade IRA medlemmar gått ut i.

Under hungerstrejken som pågick i flera månader avled tio IRA medlemmar, däribland IRA-ledaren Bobby Sands, som under tiden i häktet valdes in i det brittiska parlamentet. Enligt underlagen visade kardinal Tomas O Fiaich sin frustration över Thatchers hårda attityd – hon hade förkastat de intagnas vägran att äta som ”en manifestation av manlighet”.

Vid senare överläggningar med den nye brittiske ministern för Nordirland, Jim Prior, tog det hela en mer konstruktiv vändning, enligt underlagen. Enligt Irish Times (fredag 30 december) visar det offentliggjorda materialet, att kardinal Tomas O Fiaichs insats – tillsammans med präster och människorättsaktivisten Denis O’Beirne Faul (1932–2006) – banade vägen för ett slut på hungerstrejken.

Kathpress 2011-12-30

https://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2011/1230/breaking4.html