Tagged 'Margaret Thatcher'

Vatikanens resa från anti-kommunism till anti-kapitalism

Återigen ruskar påven Franciskus om katolska kyrkan. På tisdagen gav han ut sin första ”apostoliska förmaning” Evangelii gaudium genom att utse en ny fiende till kyrkan: den moderna kapitalismen. ”Somliga människor fortsätter att försvara ’nedsippringsteorier’ (trickle-down theories), som förutsätter att…

Katolska biskopar i Storbritannien ber för avlidna Thatcher

De katolska biskoparna i Storbritannien uttrycker sin sorg över att Margaret Thatcher har avlidit. Thatcher tjänade Storbritannien i många år som parlamentsledamot och som premiärminister, säger ordföranden för den katolska biskopskonferensen i England och Wales, ärkebiskop Vincent Nichols. ”Vi ber…