Ökad religiös förföljelse i världen enligt ny studie

Den globala förföljelsen på grund av religiös tillhörighet ökade mellan 2014 och 2015, enligt en ny studie från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center som publicerades den gångna veckan. ”Statliga restriktioner mot religionsutövning och förföljelse av religiösa skäl blev vanligare över hela världen under 2015, för första gången på tre år”, heter det i inledningen av rapporten ”Globala hinder mot religion”.

Under 2015 rapporterades ”mycket höga” eller ”höga” nivåer av fientlighet mot religiösa grupper i 40 procent av världens länder, enligt rapporten, antingen genom restriktiv lagstiftning mot specifika religiösa grupper, eller våld och trakasserier mot dem som tillhör en specifik religion från andra delar av det civila samhället. Det är en ökning från de 34 procent som noterades för 2014. Den nya rapporten använder och sammanväger olika indikatorer för religionsfrihet, från det amerikanska utrikesdepartementet, USA:s kommission för internationell religionsfrihet, Europeiska Unionen, FN och några internationella frivilligorganisationer.

Enligt rapporten finns det vissa länder och regioner i världen som uppvisar särskild stor fientlighet mot specifika religiösa grupper. I Ryssland, Egypten, Indien, Pakistan och Nigeria förekommer både förföljelse från staten och från andra delar av samhället mot vissa religionsutövare. En av de vanligaste formerna för förföljelse utgörs av ”mobb-våld”, det vill säga där en grupp personer går ihop och attackerar en eller flera andra för deras religiösa tro. Men också ”statlig förföljelse genom myndigheters våldsutövning mot religiösa grupper” är vanlig, menar Pew Research Center.

Länder i Mellanöstern och Nordafrika uppvisar de högsta nivåerna av båda former av förföljelse, enligt rapporten. Men den största ökningen av mediannivån på statliga ingrepp mot vissa religiösa grupper finns i Afrika söder om Sahara medan både Europa och södra Afrika uppvisar ökningar i ”social förföljelse på grund av religion”. I Europa handlar det framförallt om trakasserier och våld mot muslimer och judar, i linje med både traditionell antisemitism och inflödet av migranter från muslimska länder som Syrien och Irak.

Till exempel skedde i Schweiz en tydlig ökning av både antisemitiska och islamofobiska incidenter. I Frankrike har den islamofobiska hatpropagandan ökat liksom vandalisering och våld mot enskilda. I 32 europeiska länder förekom ”sociala fientligheter mot muslimer” under 2015, jämfört med 26 länder 2014. Fientligheten mot människor med judisk tro fortsätter att vara hög i 74 länder över hela världen, trots att åtta av tio judar i världen finns i bara två länder (USA och Israel), slår Pew vidare fast. I Ryssland och Frankrike ökar den statliga förföljelsen, genom lagstiftning, retorik och agerande från myndigheters sida, mot vissa offentliga uttryck för religiös tro genom exempelvis burkaförbud (Frankrike) och fängslande av Jehovas vittnen (Ryssland).

I många länder har staten varit otroligt fientligt inställd till religionsfrihet i många år, som exempelvis Kina, Saudiarabien, Iran, Egypten och Uzbekistan, visar rapporten. I länder som Irak, Eritrea, Vietnam och Singapore uppvisas en särskild ökning av religiös förföljelse från statens sida mellan 2014 och 2015. I synnerhet kristna förföljs av myndigheter i länder i Asien och Stilla Havsregionen, där 33 länder rapporteras för systematisk förföljelse under 2015.

Catholic News Agency, 2017-04-15