Påven står fast vid att resa till Egypten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus resa till Egypten sker mot bakgrund av den islamistiska terrorn. På palmsöndagen, tre veckor före hans besök i Kairo, detonerade bomber i två koptiska kyrkor, i Tanta respektive Alexandria, och dödade 46 människor. Men påven har inte avbrutit sina resplaner. Och enligt Vatikanen ska det inte ha gjorts några ändringar i programmet. Resan ska äga rum som planerat den 28 och 29 april, enligt Vatikanens talesperson, Greg Burke. ”Vi reser avslappnat” sade Vatikanens inrikesminister, kuriekardinal Giovanni Angelo Becciu. Egypten har garanterat bästa möjliga förberedelse.

Under den första dagen i Kairo är möten med president Abdel Fattah al-Sisi, al-Ashar-universitetets storimam, Ahmed Mohammed al-Tayyeb liksom även med den koptiske påven Tawadros II inplanerade. Under påskhelgen ryktades det även att den ekumeniske patriarken Bartholomaios I skulle ha inbjudits till Kairo. Den 29 april firar påven en gudstjänst i den egyptiska huvudstaden. Därefter följer enligt programmet middag med den egyptiska biskoparna och bönemöten med präster, ordensfolk och prästseminarister. Besöket i Egypten varar i 27 timmar.

Franciskus har med sin beslutsamhet vunnit erkännande i arabvärlden utanför Egypten. Palestiniernas president Mahmud Abbas talar i brev till påven om ett ”modigt steg” som ”stärker moderata röster i världen och framför allt i vår region”.

Om det fanns något samband mellan attackerna och den förestående påveresan är oklart. Uppenbart är dock att de var ett angrepp på dialogen mellan kristna och muslimer, sade Vatikanens inrikesminister, ärkebiskop Angelo Becciu. Och denna dialog är det främsta syftet med påvens resa till Egypten.

Franciskus besök hos al-Azhar-universitetets storimam, Ahmed Mohammed al-Tayyeb, ska statuera ett exempel för dialogen mellan kristna och muslimer, mot religiös fanatism. Både påven och den andlige ledaren för det mest välrenommerade lärosätet för sunnitisk islam kommer att tala vid en fredskonferens.

De senaste attackerna har försatt påven Franciskus i ett knepigt läge gentemot kopterna, därför att de påföljande protesterna mot president Abdel-Fattah al-Sisi gjorde det åter tydligt att inte alla kopter godtar påven Tawadros II:s regimvänliga kurs. Demonstranterna håller al-Sisi ansvarig för det bristande skyddet av den kristna minoriteten. Att detta uppenbart inte var helt obefogat visade sig i att presidenten efter attentaten överförde skyddet av kyrkorna från polisen till militären.

Franciskus kondolerade Tawadros II och den koptiska kyrkan efter attackerna. Men han krävde inte något bättre skydd av kopterna. Att han avhöll sig från det senare torde inte minst de negativa erfarenheter, som Benedictus XVI gjorde efter att ett sådant uttalande 2011, ha bidragit till. Dessa krav väckte då upprörda känslor i Egypten och al-Azhar-universitetet avbröt sin officiella dialog med Vatikanen i protest. – Storimamen hette redan då al-Tayyeb.

Franciskus tycks ha tagit lärdom av detta. Noterbart är hur som helst att han inte nämnde attackerna i sitt påskbudskap för i år och endast indirekt talade om de kristnas svåra läge i Mellanöstern.

Denna återhållsamhet borde hans samtalspartner, Tawadros II, vara medveten om. Oavsett den växande kritiken från hans biskopar stöder överhuvudet för den koptiska kyrkan alltjämt al-Sisi. När medlemmar av hans kyrka protesterade utanför Vita huset i USA efter en våldsvåg mot kopter hösten 2016, krävde han att ett slut på protesterna.

Redan när al-Sisi efter militärkuppen 2013 avsatte sin islamistiske företrädare Mohammed Mursi, ställde sig Tawadros demonstrativt bakom den dåvarande generalen. Al-sisi å sin sida bemödade sig ett gott förhållande till den koptiska minoriteten och besökte 2015 som första egyptiska statschef en koptisk gudstjänst. Det uppskattar man i Vatikanen.

Vilka följder som Franciskus resa får för denna inomkoptiska konflikt är mycket svårt att bedöma. Vad som dock redan är klart är att en ny fas i den vatikansk-muslimska dialogen har öppnats genom besöket i Kairo. Johannes Paulus II besökte redan 1980 al-Azhar-universitetet. En regelbunden officiell dialog med Vatikanen fanns dock på plats först från 1998 – tills den 2011 avbröts av den egyptiska sidan.

Ett första steg till närmande var al-Tayyebs besök hos påven i Vatikanen i maj 2016. För några veckor sedan reste så första gången åter en delegation från Vatikanen under ledning av kuriekardinal Jean-Louis Tauran till Kairo för samtal. Det markerade att den officiella dialogen återupptagits. Nu har den definitivt blivit en fråga för den högsta ledningen.

Kathpress 2017-04-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus resa till Egypten sker mot bakgrund av den islamistiska terrorn. På palmsöndagen, tre veckor före hans besök i Kairo, detonerade bomber i två koptiska kyrkor, i Tanta respektive Alexandria, och dödade 46 människor. Men påven har inte avbrutit sina resplaner. Och enligt Vatikanen ska det inte ha gjorts några ändringar i programmet. Resan ska äga rum som planerat den 28 och 29 april, enligt Vatikanens talesperson, Greg Burke. ”Vi reser avslappnat” sade Vatikanens inrikesminister, kuriekardinal Giovanni Angelo Becciu. Egypten har garanterat bästa möjliga förberedelse.

Under den första dagen i Kairo är möten med president Abdel Fattah al-Sisi, al-Ashar-universitetets storimam, Ahmed Mohammed al-Tayyeb liksom även med den koptiske påven Tawadros II inplanerade. Under påskhelgen ryktades det även att den ekumeniske patriarken Bartholomaios I skulle ha inbjudits till Kairo. Den 29 april firar påven en gudstjänst i den egyptiska huvudstaden. Därefter följer enligt programmet middag med den egyptiska biskoparna och bönemöten med präster, ordensfolk och prästseminarister. Besöket i Egypten varar i 27 timmar.

Franciskus har med sin beslutsamhet vunnit erkännande i arabvärlden utanför Egypten. Palestiniernas president Mahmud Abbas talar i brev till påven om ett ”modigt steg” som ”stärker moderata röster i världen och framför allt i vår region”.

Om det fanns något samband mellan attackerna och den förestående påveresan är oklart. Uppenbart är dock att de var ett angrepp på dialogen mellan kristna och muslimer, sade Vatikanens inrikesminister, ärkebiskop Angelo Becciu. Och denna dialog är det främsta syftet med påvens resa till Egypten.

Franciskus besök hos al-Azhar-universitetets storimam, Ahmed Mohammed al-Tayyeb, ska statuera ett exempel för dialogen mellan kristna och muslimer, mot religiös fanatism. Både påven och den andlige ledaren för det mest välrenommerade lärosätet för sunnitisk islam kommer att tala vid en fredskonferens.

De senaste attackerna har försatt påven Franciskus i ett knepigt läge gentemot kopterna, därför att de påföljande protesterna mot president Abdel-Fattah al-Sisi gjorde det åter tydligt att inte alla kopter godtar påven Tawadros II:s regimvänliga kurs. Demonstranterna håller al-Sisi ansvarig för det bristande skyddet av den kristna minoriteten. Att detta uppenbart inte var helt obefogat visade sig i att presidenten efter attentaten överförde skyddet av kyrkorna från polisen till militären.

Franciskus kondolerade Tawadros II och den koptiska kyrkan efter attackerna. Men han krävde inte något bättre skydd av kopterna. Att han avhöll sig från det senare torde inte minst de negativa erfarenheter, som Benedictus XVI gjorde efter att ett sådant uttalande 2011, ha bidragit till. Dessa krav väckte då upprörda känslor i Egypten och al-Azhar-universitetet avbröt sin officiella dialog med Vatikanen i protest. – Storimamen hette redan då al-Tayyeb.

Franciskus tycks ha tagit lärdom av detta. Noterbart är hur som helst att han inte nämnde attackerna i sitt påskbudskap för i år och endast indirekt talade om de kristnas svåra läge i Mellanöstern.

Denna återhållsamhet borde hans samtalspartner, Tawadros II, vara medveten om. Oavsett den växande kritiken från hans biskopar stöder överhuvudet för den koptiska kyrkan alltjämt al-Sisi. När medlemmar av hans kyrka protesterade utanför Vita huset i USA efter en våldsvåg mot kopter hösten 2016, krävde han att ett slut på protesterna.

Redan när al-Sisi efter militärkuppen 2013 avsatte sin islamistiske företrädare Mohammed Mursi, ställde sig Tawadros demonstrativt bakom den dåvarande generalen. Al-sisi å sin sida bemödade sig ett gott förhållande till den koptiska minoriteten och besökte 2015 som första egyptiska statschef en koptisk gudstjänst. Det uppskattar man i Vatikanen.

Vilka följder som Franciskus resa får för denna inomkoptiska konflikt är mycket svårt att bedöma. Vad som dock redan är klart är att en ny fas i den vatikansk-muslimska dialogen har öppnats genom besöket i Kairo. Johannes Paulus II besökte redan 1980 al-Azhar-universitetet. En regelbunden officiell dialog med Vatikanen fanns dock på plats först från 1998 – tills den 2011 avbröts av den egyptiska sidan.

Ett första steg till närmande var al-Tayyebs besök hos påven i Vatikanen i maj 2016. För några veckor sedan reste så första gången åter en delegation från Vatikanen under ledning av kuriekardinal Jean-Louis Tauran till Kairo för samtal. Det markerade att den officiella dialogen återupptagits. Nu har den definitivt blivit en fråga för den högsta ledningen.

Kathpress 2017-04-17